RM-SYSTÉM»Události»Novým předsedou dozorčí rady Dipl. Ing. Michael Fehn

Novým předsedou dozorčí rady Dipl. Ing. Michael Fehn

25.06.2003 00:00
'Člen a předseda dozorčí rady pan Ing. Roman Kotecký oznámil na zasedání dozorčí rady své rozhodnutí odstoupit z funkce člena a předsedy dozorčí rady společnosti ve smyslu ustanovení čl. 25 odst. 3 stanov společnosti a § 66 odst. 1 obchodního zákoníku. Současně požádal dozorčí radu, aby výkon jeho funkce skončil ke dni 30. 6. 2003. Dozorčí rada na svém zasedání konaném po valné hromadě dne 6. 6. 2003, projednala odstoupení pana Ing. Romana Koteckého z funkce člena a předsedy dozorčí rady společnosti dle čl. 25 odst. 3 stanov společnosti a zánik funkce u výše jmenovaného člena dozorčí rady je ke dni 30. 6. 2003 schválila.,Dozorčí rada na témže zasedání ve smyslu článku 25 odst. 4 stanov společnosti zvolila Dipl. Ing. Michaela Fehna předsedou dozorčí rady s účinností od 1. 7. 2003.,Představenstvo na svém zasedání konaném dne 17. 6. 2003 projednalo oznámení o vzdání se funkce ředitele sekce Logistika pana Antonína Šebesty s účinností od 1. 7. 2003. Současně jmenovalo s účinností od 1. 7. 2003 pana Ing. Romana Koteckého do funkce ředitele sekce Logistiky.'
'Člen a předseda dozorčí rady pan Ing. Roman Kotecký oznámil na zasedání dozorčí rady své rozhodnutí odstoupit z funkce člena a předsedy dozorčí rady společnosti ve smyslu ustanovení čl. 25 odst. 3 stanov společnosti a § 66 odst. 1 obchodního zákoníku. Současně požádal dozorčí radu, aby výkon jeho funkce skončil ke dni 30. 6. 2003. Dozorčí rada na svém zasedání konaném po valné hromadě dne 6. 6. 2003, projednala odstoupení pana Ing. Romana Koteckého z funkce člena a předsedy dozorčí rady společnosti dle čl. 25 odst. 3 stanov společnosti a zánik funkce u výše jmenovaného člena dozorčí rady je ke dni 30. 6. 2003 schválila.,Dozorčí rada na témže zasedání ve smyslu článku 25 odst. 4 stanov společnosti zvolila Dipl. Ing. Michaela Fehna předsedou dozorčí rady s účinností od 1. 7. 2003.,Představenstvo na svém zasedání konaném dne 17. 6. 2003 projednalo oznámení o vzdání se funkce ředitele sekce Logistika pana Antonína Šebesty s účinností od 1. 7. 2003. Současně jmenovalo s účinností od 1. 7. 2003 pana Ing. Romana Koteckého do funkce ředitele sekce Logistiky.'

RM-SYSTÉM, česká burza cenných papírů a.s.