RM-SYSTÉM»Události»Novým generálním ředitelem Ing. Josef Tauber

Novým generálním ředitelem Ing. Josef Tauber

25.06.2003 00:00
V návaznosti na informaci o rozhodnutí valné hromady společnosti ze dne 5.6.2003, která zvolila nového člena představenstva pana Ing. Josefa Taubera, představenstvo banky zvolilo pana Ing. Josefa Taubera druhým místopředsedou představenstva. Dále představenstvo odvolalo pana Ing. Tomáše Révésze z funkce generálního ředitele banky a výkon jeho funkce skončil dne 15.6.2003. Pan Ing. Josef Tauber byl představenstvem jmenován novým generálním ředitelem banky s tím, že výkon jeho funkce počíná 16.6.2003.
V návaznosti na informaci o rozhodnutí valné hromady společnosti ze dne 5.6.2003, která zvolila nového člena představenstva pana Ing. Josefa Taubera, představenstvo banky zvolilo pana Ing. Josefa Taubera druhým místopředsedou představenstva. Dále představenstvo odvolalo pana Ing. Tomáše Révésze z funkce generálního ředitele banky a výkon jeho funkce skončil dne 15.6.2003. Pan Ing. Josef Tauber byl představenstvem jmenován novým generálním ředitelem banky s tím, že výkon jeho funkce počíná 16.6.2003.

RM-SYSTÉM, česká burza cenných papírů a.s.