RM-SYSTÉM»Události»Zentiva N.V. - Mimořádná valná hromada se bude konat 9. února 2009

Zentiva N.V. - Mimořádná valná hromada se bude konat 9. února 2009

08.01.2009 12:28
Podrobnější informace včetně dokumentace nezbytné pro účast na MVH je možno nalézt na webových stránkách emitenta http://www.zentiva.cz .

Všechny zájemce o registraci k účasti/hlasování na mimořádné valné hromadě žádáme o vyplnění a zaslání Formuláře pro účast na valné hromadě faxem na 224 346 110 nebo e-mailem na radomir.vilimec@msystem.cz, nejpozději do 17:00 hod. dne 23.1.2009. Formulář je možno nalézt v Technických podmínkách provozu RM-S (TPP) č. 38 příloha 2 na adrese http://www.rmsystem.cz/docs/predpisy/TPP38.doc.

Registrace případných zájemců pro účely účasti/hlasování na mimořádné valné hromadě bude RM-SYSTÉM, a.s. zajišťovat ve spolupráci se společností Zentiva N.V., přičemž se bude jednat pouze o jejich registraci u společnosti Zentiva N.V..

RM-S zřídí PPN (validaci) na předmětné cenné papíry, kterých se žádost o účast na valné hromadě týká a to do dne ukončení valné hromady včetně, což znamená, že.od okamžiku obdržení žádosti a po provedené kontrole až do dne konání řádné valné hromady včetně, budou předmětné akcie zájemců o účast na MVH blokovány.

Poplatek za blokaci akcií pro účely účasti/hlasování na MVH je stanoven na 1 000,- Kč/ klient za odblokování dalších 1 000,- Kč/klient. K formuláři pro účast na valné hromadě je tak třeba přiložit i doklad o úhradě ceny služby resp. souhlas se stržením ceny služby z JUMBO účtu. V případě souhlasu se stržením ceny z JUMBO účtu je pro úspěšné provedení služby zákazník povinen mít dostatek peněžních prostředků na JUMBO účtu pro stržení ceny služby.

Přiložený dokument ke staženíRM-SYSTÉM, česká burza cenných papírů a.s.

Další zprávy