RM-SYSTÉM»Události»Mimořádná valná hromada společnosti OHL ŽS, a.s. konaná dne 12. 12. 2008 rozhodla o výplatě dividend

Mimořádná valná hromada společnosti OHL ŽS, a.s. konaná dne 12. 12. 2008 rozhodla o výplatě dividend

06.01.2009 10:06
Nárok na výplatu dividendy za rok 2007 vzniká osobám, které byly akcionáři společnosti ke dni konání mimořádné valné hromady, která rozhodla o výplatě dividend, tj. ke dni 12. 12. 2008. Na jednu akcii společnosti připadá dividenda ve výši 370,- Kč před zdaněním. Výplata dividendy bude provedena prostřednictvím akciové společnosti Komerční banka, a.s., se sídlem Praha 1, Na Příkopě 969/33, PSČ 114 07, IČ: 45317054, která všem akcionářům odešle na adresy či sídla akcionářů uvedených v seznamu akcionářů oslovovací dopis s uvedením způsobu výplaty dividendy. Výplata dividend bude prováděna od 15. 12. 2008. Nepřevzaté dividendy se neúročí.

Představenstvo společnosti OHL ŽS, a.s.

RM-SYSTÉM, česká burza cenných papírů a.s.

Další zprávy