RM-SYSTÉM»Události»Změna podílu akcionáře Centrebay Limited na hlasovacích právech společnosti

Změna podílu akcionáře Centrebay Limited na hlasovacích právech společnosti

05.01.2009 11:07
V rámci informačních povinností emitenta cenných papírů sdělujeme, že Česká námořní plavba a.s. dne 23.12.2008 obdržela oznámení změny podílu akcionáře Centrebay Limited z 38,25% hlasovacích práv na 24,29% a oznámení změny podílu akcionáře pana Aleksandra Petrenka adresa: Malo-Sadoviy Lane 17 Taganrog 347900 Ruská federace z 0% na 13,97%

RM-SYSTÉM, česká burza cenných papírů a.s.