RM-SYSTÉM»Události»Rozhodnutí ředitele č. 17/2008

Rozhodnutí ředitele č. 17/2008

02.01.2009 20:48
Postup při prověřování, zda investiční nástroje (cenné papíry) mohou být přijaty na oficiální trh RM-S a zda kotované cenné papíry splňují předpoklady pro obchodování na trhu RM-S

Přiložený dokument ke stažení


RM-SYSTÉM, česká burza cenných papírů a.s.

Další informace