RM-SYSTÉM»Události»Změny ve složení představenstva

Změny ve složení představenstva

11.06.2003 00:00
Výpis ze zápisu z jednání dozorčí rady VČP, a.s., konaného dne 21. 5. 2003:Změny ve složení představenstva Předseda představernstva Ing. Klocke uvedl, že v souvislosti se změnami struktury řízení společnosti odstoupili s účinností k 30. 6. 2003 z funkce členů představenstva pan Bohdan Pásek a Ing. Miroslav Baťa. Odstoupení oznámili dopisem z 20. 5. 2003.Členy představenstva od 1.7.2003 jsou: Ing. Heinrich Klocke s odpovědností za distribuci, Ing. Zbyněk Němec s odpovědností za finance a služby,Ing. Jindřich Broukal s odpovědností za prodej. Usnesení: Dozorčí rada bere na vědomí písemné odstoupení pana Bohdana Páska a Ing. Miroslava Baťi z funkce člena představenstva VČP, a.s. s účinností k 30.6.2003 - 24.00 hod. Místopředseda dozorčí rady odstupujícím členům za dosavadní práci v představenstvu poděkoval.
Výpis ze zápisu z jednání dozorčí rady VČP, a.s., konaného dne 21. 5. 2003:Změny ve složení představenstva Předseda představernstva Ing. Klocke uvedl, že v souvislosti se změnami struktury řízení společnosti odstoupili s účinností k 30. 6. 2003 z funkce členů představenstva pan Bohdan Pásek a Ing. Miroslav Baťa. Odstoupení oznámili dopisem z 20. 5. 2003.Členy představenstva od 1.7.2003 jsou: Ing. Heinrich Klocke s odpovědností za distribuci, Ing. Zbyněk Němec s odpovědností za finance a služby,Ing. Jindřich Broukal s odpovědností za prodej. Usnesení: Dozorčí rada bere na vědomí písemné odstoupení pana Bohdana Páska a Ing. Miroslava Baťi z funkce člena představenstva VČP, a.s. s účinností k 30.6.2003 - 24.00 hod. Místopředseda dozorčí rady odstupujícím členům za dosavadní práci v představenstvu poděkoval.

RM-SYSTÉM, česká burza cenných papírů a.s.