RM-SYSTÉM»Události»České vinařské závody a. s. jediným akcionářem společnosti VINIUM a.s

České vinařské závody a. s. jediným akcionářem společnosti VINIUM a.s

16.12.2008 00:00
Dne 10. 11. 2008 bylo v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně v odd. B, vl. 823 uveřejněno usnesení mimořádné valné hromady firmy VINIUM a. s. , IČ: 469 00 195 sídlem Velké Pavlovice, Hlavní 666, okres Břeclav , ze dne 29. 10. 2008 , o přechodu akcií společnosti VINIUM a. s. ve vlastnictví akcionářů odlišných od hlavního akcionáře na firmu České vinařské závody a. s. , jakožto hlavního akcionáře podle § 183i a následujících z. č. 513/1991 Sb. (obchodní zákoník) . Počínaje dnem 11. 12. 2008, je firma České vinařské závody a. s. jediným akcionářem společnosti VINIUM a.s. se všemi důsledky z toho vyplývajícími.
Dne 10. 11. 2008 bylo v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně v odd. B, vl. 823 uveřejněno usnesení mimořádné valné hromady firmy VINIUM a. s. , IČ: 469 00 195 sídlem Velké Pavlovice, Hlavní 666, okres Břeclav , ze dne 29. 10. 2008 , o přechodu akcií společnosti VINIUM a. s. ve vlastnictví akcionářů odlišných od hlavního akcionáře na firmu České vinařské závody a. s. , jakožto hlavního akcionáře podle § 183i a následujících z. č. 513/1991 Sb. (obchodní zákoník) . Počínaje dnem 11. 12. 2008, je firma České vinařské závody a. s. jediným akcionářem společnosti VINIUM a.s. se všemi důsledky z toho vyplývajícími.

RM-SYSTÉM, česká burza cenných papírů a.s.

Další zprávy