RM-SYSTÉM»Události»Mimořádná valná hromada společnosti se bude konat 6. 1. 2009

Mimořádná valná hromada společnosti se bude konat 6. 1. 2009

10.12.2008 00:00
Na programu VH je:
Rozhodnutí o přechodu všech ostatních akcií společnosti na společnost UNIPETROL, a.s., se sídlem na adrese Praha 4, Na Pankráci 127, PSČ 140 00, IČ: 61672190 (dále jen „Unipetrol”), jako hlavního akcionáře podle § 183i a násl. obchodního zákoníku.
Na programu VH je:
Rozhodnutí o přechodu všech ostatních akcií společnosti na společnost UNIPETROL, a.s., se sídlem na adrese Praha 4, Na Pankráci 127, PSČ 140 00, IČ: 61672190 (dále jen „Unipetrol”), jako hlavního akcionáře podle § 183i a násl. obchodního zákoníku.

Přiložený dokument ke stažení


RM-SYSTÉM, česká burza cenných papírů a.s.