RM-SYSTÉM»Události»Změna v podílu na hlasovacích právech

Změna v podílu na hlasovacích právech

28.11.2008 00:00
V rámci informační povinnosti emitenta cenných papírů sdělujeme: Česká námořní plavba a.s. dnes 28.11.2008 obdržela faksimile od akcionáře Centrebay Limited s informací, že společnost snížila svůj podíl na hlasovacích právech v České námořní plavbě a.s. pod hranici 25%. Společnost Centrebay Limited prodala část svých akcií panu Alexandrovi Petrenkovi, jehož podíl na hlasovacích právech tak nyní přesahuje hranici 10%.

Dodáváme, že formulář Oznámení podílu na hlasovacích právech zatím od uvedených akcionářů nebyl obdržen.

Česká námořní plavba a.s.
V rámci informační povinnosti emitenta cenných papírů sdělujeme: Česká námořní plavba a.s. dnes 28.11.2008 obdržela faksimile od akcionáře Centrebay Limited s informací, že společnost snížila svůj podíl na hlasovacích právech v České námořní plavbě a.s. pod hranici 25%. Společnost Centrebay Limited prodala část svých akcií panu Alexandrovi Petrenkovi, jehož podíl na hlasovacích právech tak nyní přesahuje hranici 10%.

Dodáváme, že formulář Oznámení podílu na hlasovacích právech zatím od uvedených akcionářů nebyl obdržen.

Česká námořní plavba a.s.

RM-SYSTÉM, česká burza cenných papírů a.s.

Další zprávy