RM-SYSTÉM»Události»Žádost minoritních akcionářů o svolání MVH zamítnuta

Žádost minoritních akcionářů o svolání MVH zamítnuta

26.11.2008 00:00
Představenstvo společnosti Paramo, a.s., obdrželo dne 20. října 2006 společnou žádost tří menšinových akcionářů společnosti Paramo, ve které požádali představenstvo o svolání mimořádné valné hromady společnosti.

Představenstvo společnosti Paramo, a.s., obdrželo dne 20. října 2006 společnou žádost tří menšinových akcionářů společnosti Paramo, ve které požádali představenstvo o svolání mimořádné valné hromady společnosti.

S následujícím pořadem jednání:
1. zahájení, jednací řád, hlasovací řád,
2. volba orgánů valné hromady,
3. projednání a schválení výroční zprávy za rok 2005, zejména projednání hospodářských výsledků dosažených v roce 2005 a informací o předpokládaném vývoji činnosti společnosti PARAMO,
4. závěr valné hromady.

Na svém zasedání konaném dne 9. listopadu 2006 představenstvo žádost akcionářů projednalo a na základě stanoviska právních poradců společnosti Paramo dospělo k závěru, že mimořádnou valnou hromadu svolávat nebude.

Důvodem pro výše uvedené rozhodnutí představenstva společnosti Paramo je skutečnost, že ani projednání, ani schválení výroční zprávy společnosti Paramo nespadá podle obchodního zákoníku a platných stanov společnosti Paramo do působnosti valné hromady společnosti Paramo. S ohledem na tuto skutečnost by tak mimořádná valná hromada společnosti Paramo, pokud by byla svolána, nemohla dle ustanovení § 187 odst. 2 obchodního zákoníku a článku 12 odstavec 3 stanov společnosti Paramo projednat bod 3. pořadu jedn
Představenstvo společnosti Paramo, a.s., obdrželo dne 20. října 2006 společnou žádost tří menšinových akcionářů společnosti Paramo, ve které požádali představenstvo o svolání mimořádné valné hromady společnosti.

Představenstvo společnosti Paramo, a.s., obdrželo dne 20. října 2006 společnou žádost tří menšinových akcionářů společnosti Paramo, ve které požádali představenstvo o svolání mimořádné valné hromady společnosti.

S následujícím pořadem jednání:
1. zahájení, jednací řád, hlasovací řád,
2. volba orgánů valné hromady,
3. projednání a schválení výroční zprávy za rok 2005, zejména projednání hospodářských výsledků dosažených v roce 2005 a informací o předpokládaném vývoji činnosti společnosti PARAMO,
4. závěr valné hromady.

Na svém zasedání konaném dne 9. listopadu 2006 představenstvo žádost akcionářů projednalo a na základě stanoviska právních poradců společnosti Paramo dospělo k závěru, že mimořádnou valnou hromadu svolávat nebude.

Důvodem pro výše uvedené rozhodnutí představenstva společnosti Paramo je skutečnost, že ani projednání, ani schválení výroční zprávy společnosti Paramo nespadá podle obchodního zákoníku a platných stanov společnosti Paramo do působnosti valné hromady společnosti Paramo. S ohledem na tuto skutečnost by tak mimořádná valná hromada společnosti Paramo, pokud by byla svolána, nemohla dle ustanovení § 187 odst. 2 obchodního zákoníku a článku 12 odstavec 3 stanov společnosti Paramo projednat bod 3. pořadu jednání, jak byl navržen v žádosti.

RM-SYSTÉM, česká burza cenných papírů a.s.