RM-SYSTÉM»Události»Oznámení o doplnění pořadu jednání řádné valné hromady 20.6.2003

Oznámení o doplnění pořadu jednání řádné valné hromady 20.6.2003

04.06.2003 00:00
Představenstvo obchodní společnosti

UNIPETROL, a.s.
se sídlem Klimentská 10, 110 05 Praha 1,
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze
v oddíle B, číslo vložky 3020,
identifikační číslo: 61672190
(dále jen „společnost“)

uveřejňuje tímto

doplnění pořadu jednání řádné valné hromady společnosti
Na základě žádosti akcionáře společnosti majícího akcie, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 3 % základního kapitálu společnosti (tímto akcionářem je Fond národního majetku České republiky) se v souladu s § 182 odst.1 písm.a) obchodního zákoníku na pořad jednání řádné valné hromady společnosti svolané na den 20. června 2003 od 9 hodin na adresu
Slovanský ostrov č.226, 110 00 Praha 1,

zařazují tyto záležitosti určené v žádosti akcionáře:

10. Rozhodnutí o provedení právního, ekonomického, technického, popřípadě ekologického auditu (proces „due dilligence“) a zpřístupnění informací z něho vyplývajících

11. Rozhodnutí o objemu finančních prostředků, které může společnost použít pro poskytnutí sponzorských darů v období od 18.1.2003 do dne konání řádné valné hromady v roce 2004.

Představenstvo společnosti
UNIPETROL, a.s.
Představenstvo obchodní společnosti

UNIPETROL, a.s.
se sídlem Klimentská 10, 110 05 Praha 1,
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze
v oddíle B, číslo vložky 3020,
identifikační číslo: 61672190
(dále jen „společnost“)

uveřejňuje tímto

doplnění pořadu jednání řádné valné hromady společnosti
Na základě žádosti akcionáře společnosti majícího akcie, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 3 % základního kapitálu společnosti (tímto akcionářem je Fond národního majetku České republiky) se v souladu s § 182 odst.1 písm.a) obchodního zákoníku na pořad jednání řádné valné hromady společnosti svolané na den 20. června 2003 od 9 hodin na adresu
Slovanský ostrov č.226, 110 00 Praha 1,

zařazují tyto záležitosti určené v žádosti akcionáře:

10. Rozhodnutí o provedení právního, ekonomického, technického, popřípadě ekologického auditu (proces „due dilligence“) a zpřístupnění informací z něho vyplývajících

11. Rozhodnutí o objemu finančních prostředků, které může společnost použít pro poskytnutí sponzorských darů v období od 18.1.2003 do dne konání řádné valné hromady v roce 2004.

Představenstvo společnosti
UNIPETROL, a.s.

RM-SYSTÉM, česká burza cenných papírů a.s.