RM-SYSTÉM»Události»Společnost Metrostav bude mít svoji třídu v táborské průmyslovce

Společnost Metrostav bude mít svoji třídu v táborské průmyslovce

04.09.2008 00:00
Společnost Metrostav bude mít od příštího školního roku svou třídu v táborské střední průmyslové škole strojní a stavební.

Jak Právu potvrdil ředitel průmyslovky Marcel Gause, na jihu Čech jde o první takovou dohodu mezi střední školou zřizovanou krajem a velkou firmou. Metro -stav bude na jejím základě financovat vyučení žáků pro stavební a strojní profese a celková výše finanční podpory pro jednoho žáka může přesáhnout 100 000 Kč.

„Společný projekt naší školy a Metrostavu vychází z rostoucího zájmu firem o absolventy učebních oborů s technickým zaměřením a jejich nedostatku na pracovním trhu. Smluvně zakot -vená exkluzivita spolupráce a finančně velmi zajímavá nabídka pro zájemce o studium i jejich rodiče poskytuje škole záruku jedinečnosti v oblasti zahrnující Jihočeský a Plzeňský kraj, ale i část středních Čech a Vysočiny,“ konstatoval Gause.

Dodal, že SPŠ Tábor zajistí pro Metrostav výuku v učebních oborech zedník, tesař, strojní mechanik a strojník. Naopak Metrostav Praha umožní na svých pracovištích praktickou část přípravy, bude poskytovat škole pomoc jak materiální, tak finanční, stane se partnerem mimoškolních aktivit.

Jde například o měsíční stipendium, příspěvek na městskou nebo linkovou hromadnou dopravu, finanční pomoc při zakoupení učebních pomůcek, bezplatném poskytnutí pracovního oblečení a potřebného profesního nářadí.

Nechybí ani příspěvek na stravování či ubytování a v případě úspěšného ukončení studia a nástupu do pracov
Společnost Metrostav bude mít od příštího školního roku svou třídu v táborské střední průmyslové škole strojní a stavební.

Jak Právu potvrdil ředitel průmyslovky Marcel Gause, na jihu Čech jde o první takovou dohodu mezi střední školou zřizovanou krajem a velkou firmou. Metro -stav bude na jejím základě financovat vyučení žáků pro stavební a strojní profese a celková výše finanční podpory pro jednoho žáka může přesáhnout 100 000 Kč.

„Společný projekt naší školy a Metrostavu vychází z rostoucího zájmu firem o absolventy učebních oborů s technickým zaměřením a jejich nedostatku na pracovním trhu. Smluvně zakot -vená exkluzivita spolupráce a finančně velmi zajímavá nabídka pro zájemce o studium i jejich rodiče poskytuje škole záruku jedinečnosti v oblasti zahrnující Jihočeský a Plzeňský kraj, ale i část středních Čech a Vysočiny,“ konstatoval Gause.

Dodal, že SPŠ Tábor zajistí pro Metrostav výuku v učebních oborech zedník, tesař, strojní mechanik a strojník. Naopak Metrostav Praha umožní na svých pracovištích praktickou část přípravy, bude poskytovat škole pomoc jak materiální, tak finanční, stane se partnerem mimoškolních aktivit.

Jde například o měsíční stipendium, příspěvek na městskou nebo linkovou hromadnou dopravu, finanční pomoc při zakoupení učebních pomůcek, bezplatném poskytnutí pracovního oblečení a potřebného profesního nářadí.

Nechybí ani příspěvek na stravování či ubytování a v případě úspěšného ukončení studia a nástupu do pracovního poměru ve společnosti Metrostav bonus ve výši 10 000 Kč.

„Celková výše podpory během tří let profesní přípravy pro smluvního žáka může přesáhnout částku 100 000 Kč. Podmínkou pro její poskytnutí je úspěšná závěrečná zkouška v daném oboru a setrvání u společnosti Metrostav po dobu nejméně dvou let od složení závěrečné zkoušky,“ upřesnil Gause s tím, že první žáky pro novou třídu bude průmyslovka přijímat na jaře 2009, tedy pro školní rok 2009/2010.

Projekt podporuje i Jihočeský kraj, neboť, jak podotkla krajská radní Marie Hrdinová, zmíněná forma je efektivní a umožňuje zajistit, aby absolventi učebních oborů nastoupili do oblasti, pro kterou je škola připravuje.

4.9.2008, Vladimír Vácha, Právo

RM-SYSTÉM, česká burza cenných papírů a.s.