RM-SYSTÉM»Události»Výplata dividendy u emise PEGAS NONWOVENS, ISIN: LU0275164910

Výplata dividendy u emise PEGAS NONWOVENS, ISIN: LU0275164910

28.08.2008 00:00

Rozhodný den pro výplatu dividendy: 23. září 2008
Výše hrubé dividendy: EUR 0,85 na jednu akcii
Předpokládaný den výplaty 30. září 2008
Distribuce účtu emisního ážia nepodléhá srážkové dani v Lucembursku a bude tedy vyplacena investorům jako hrubá dividenda. Investoři, kteří mají pochybnosti o svém způsobu zdanění v zemi své daňové rezidence, by se měli obrátit na svého daňového poradce.
Dividenda bude převedena na JUMBO účet těm investorům, na jejichž účtu se bude nacházet cenný papír dne 23.9.2008 po ukončení závěrečné aukce obchodního dne a to bez zbytečného odkladu po jejím připsání ze strany emitenta na účet RM-SYSTÉM, a.s. u Clearstream Bank Luxemburg.

Rozhodný den pro výplatu dividendy: 23. září 2008
Výše hrubé dividendy: EUR 0,85 na jednu akcii
Předpokládaný den výplaty 30. září 2008
Distribuce účtu emisního ážia nepodléhá srážkové dani v Lucembursku a bude tedy vyplacena investorům jako hrubá dividenda. Investoři, kteří mají pochybnosti o svém způsobu zdanění v zemi své daňové rezidence, by se měli obrátit na svého daňového poradce.
Dividenda bude převedena na JUMBO účet těm investorům, na jejichž účtu se bude nacházet cenný papír dne 23.9.2008 po ukončení závěrečné aukce obchodního dne a to bez zbytečného odkladu po jejím připsání ze strany emitenta na účet RM-SYSTÉM, a.s. u Clearstream Bank Luxemburg.

Přiložený dokument ke stažení


RM-SYSTÉM, česká burza cenných papírů a.s.

Další zprávy