RM-SYSTÉM»Události»Žaloba na náhradu škody

Žaloba na náhradu škody

28.07.2008 00:00
'V listopadu roku 2006 uložila Evropská komise pokuty, mezi jinými, společnostem Shell, Dow, Eni, Unipetrol a Kaučuk za údajný kartel v oblasti emulzního styren butadienového kaučuku ("ESBR"). Společnosti Unipetrol a její tehdejší dceřiné společnosti Kaučuk byla uložena společně a nerozdílně pokuta ve výši 17, 5 miliónů, kterou obě společnosti Evropské komisi uhradily. Unipetrol a Kaučuk podaly proti rozhodnutí Evropské komise žalobu u Soudu ES prvního stupně.

Následně bylo společnosti Unipetrol doručeno oznámení o žalobě na náhradu škody podané výrobci pneumatik proti členům údajného ESBR kartelu (viz oznámení 008/2008 z 19. května 2008). Žaloba byla podána ve Velké Británii u obchodního soudu High Court of Justice, Queen´s Bench Division. Žalobci žádají náhradu škody, včetně úroku z prodlení, za ztráty způsobné údajným kartelem. Žalovaná částka nebyla prozatím stanovena.

Unipetrol vznesl v řízení námitku nepříslušnosti anglického soudu. O námitce prozatím nebylo rozhodnuto. Dále pak, italská skupina Eni, jakožto jeden ze subjektů pokutovaných Evropskou komisí, zahájila soudní řízení v Milánu, v němž žádá, aby soud rozhodl, že kartel v oblasti ESBR nebyl uzavřen a nebyla v jeho důsledku způsobena žádná škoda. Žaloba Eni byla doručena rovněž Unipetrolu, který zvažuje svoje další kroky v tomto řízení.

V Praze dne 22. července 2008

Oddělení vztahů s investory
UNIPETROL, a.s.
Na Pankráci 127, 140 00, Praha 4
Tel.: + 420 225 001 417
E-m'
'V listopadu roku 2006 uložila Evropská komise pokuty, mezi jinými, společnostem Shell, Dow, Eni, Unipetrol a Kaučuk za údajný kartel v oblasti emulzního styren butadienového kaučuku ("ESBR"). Společnosti Unipetrol a její tehdejší dceřiné společnosti Kaučuk byla uložena společně a nerozdílně pokuta ve výši 17, 5 miliónů, kterou obě společnosti Evropské komisi uhradily. Unipetrol a Kaučuk podaly proti rozhodnutí Evropské komise žalobu u Soudu ES prvního stupně.

Následně bylo společnosti Unipetrol doručeno oznámení o žalobě na náhradu škody podané výrobci pneumatik proti členům údajného ESBR kartelu (viz oznámení 008/2008 z 19. května 2008). Žaloba byla podána ve Velké Británii u obchodního soudu High Court of Justice, Queen´s Bench Division. Žalobci žádají náhradu škody, včetně úroku z prodlení, za ztráty způsobné údajným kartelem. Žalovaná částka nebyla prozatím stanovena.

Unipetrol vznesl v řízení námitku nepříslušnosti anglického soudu. O námitce prozatím nebylo rozhodnuto. Dále pak, italská skupina Eni, jakožto jeden ze subjektů pokutovaných Evropskou komisí, zahájila soudní řízení v Milánu, v němž žádá, aby soud rozhodl, že kartel v oblasti ESBR nebyl uzavřen a nebyla v jeho důsledku způsobena žádná škoda. Žaloba Eni byla doručena rovněž Unipetrolu, který zvažuje svoje další kroky v tomto řízení.

V Praze dne 22. července 2008

Oddělení vztahů s investory
UNIPETROL, a.s.
Na Pankráci 127, 140 00, Praha 4
Tel.: + 420 225 001 417
E-mail: ir@unipetrol.cz
www.unipetrol.cz'

RM-SYSTÉM, česká burza cenných papírů a.s.