RM-SYSTÉM»Události»Výsledky mimořádné valné hromady konané 9. července 2008

Výsledky mimořádné valné hromady konané 9. července 2008

10.07.2008 00:00
Amsterdam, Nizozemí, 9. července 2008 - Zentiva N.V. (“Zentiva” nebo “Společnost”) s potěšením oznamuje, že se dnes uskutečnila její mimořádná valná hromada. Počet akcií zaregistrovaných na tuto mimořádnou valnou hromadu a na ní přítomných činil 11 872 120 akcií, což představuje 31,13 % podíl z celkového vydaného základního kapitálu Zentivy.

Na programu jednání této mimořádné valné hromady nebyl žádný bod, jenž by byl předmětem hlasování, a proto nebyly na mimořádné valné hromadě přijatý žádné rezoluce. Hlavním důvodem této mimořádné valné hromady bylo projednání nevyžádané dobrovolné nabídky převzetí uveřejněné společností Anthiarose Limited dne 17. června 2008. Nevyžádaná nabídka převzetí ze strany Sanofi-Aventis Europe projednávána nebyla, protože konkrétní podmínky této nabídky dosud nebyly uveřejněny.
Amsterdam, Nizozemí, 9. července 2008 - Zentiva N.V. (“Zentiva” nebo “Společnost”) s potěšením oznamuje, že se dnes uskutečnila její mimořádná valná hromada. Počet akcií zaregistrovaných na tuto mimořádnou valnou hromadu a na ní přítomných činil 11 872 120 akcií, což představuje 31,13 % podíl z celkového vydaného základního kapitálu Zentivy.

Na programu jednání této mimořádné valné hromady nebyl žádný bod, jenž by byl předmětem hlasování, a proto nebyly na mimořádné valné hromadě přijatý žádné rezoluce. Hlavním důvodem této mimořádné valné hromady bylo projednání nevyžádané dobrovolné nabídky převzetí uveřejněné společností Anthiarose Limited dne 17. června 2008. Nevyžádaná nabídka převzetí ze strany Sanofi-Aventis Europe projednávána nebyla, protože konkrétní podmínky této nabídky dosud nebyly uveřejněny.

RM-SYSTÉM, česká burza cenných papírů a.s.

Další zprávy