RM-SYSTÉM»Události»Závěry řádné valné hromady společnosti, koané dne 26.6.2008

Závěry řádné valné hromady společnosti, koané dne 26.6.2008

26.06.2008 00:00
UNIPETROL, a.s. (UNIPETROL) zveřejňuje seznam akcionářů, kteří měli právo vykonávat alespoň 5 % celkových hlasovacích práv na Valné hromadě akcionářů společnosti UNIPETROL konané 26. června 2008:

Akcionář: PKN ORLEN S.A., Chemikow 7, 09-411 Plock, Polsko, Počet akcií: 114 226 499, Počet hlasů: 114 226 499, Podíl na hlasovacích právech na Valné hromadě konané 26. června 2008 (%): 92.97%, Podíl na celkových hlasovacích právech k 19. červnu 2008: 62.99%.
UNIPETROL, a.s. (UNIPETROL) zveřejňuje seznam akcionářů, kteří měli právo vykonávat alespoň 5 % celkových hlasovacích práv na Valné hromadě akcionářů společnosti UNIPETROL konané 26. června 2008:

Akcionář: PKN ORLEN S.A., Chemikow 7, 09-411 Plock, Polsko, Počet akcií: 114 226 499, Počet hlasů: 114 226 499, Podíl na hlasovacích právech na Valné hromadě konané 26. června 2008 (%): 92.97%, Podíl na celkových hlasovacích právech k 19. červnu 2008: 62.99%.

Přiložený dokument ke stažení


RM-SYSTÉM, česká burza cenných papírů a.s.