RM-SYSTÉM»Události»Informace k dobrovolné nabídce převzetí společnosti Zentiva N.V.

Informace k dobrovolné nabídce převzetí společnosti Zentiva N.V.

19.06.2008 00:00
V návaznosti na zveřejnění dobrovolné nabídky převzetí společností ANTHIAROSE LIMITED („Navrhovatel“) určené všem vlastníkům akcií a globálních depozitních akcií vydaných společností Zentiva N.V., registrovanou v rejstříku Obchodní komory pro Amsterodam pod číslem 33302572, se sídlem Fred. Roeskestraat 123 1HG, 1076EE, Amsterodam, Nizozemské království („Společnost“) („Nabídka“) sděluje PPF banka a.s., jež je pověřena jednat za Navrhovatele v procesu akceptace Nabídky a také jako custodian při vypořádávání převodů cenných papírů v rámci Nabídky, následující informace:

Nabídka se vztahuje na
(i) všechny kmenové akcie řádně a nepodmíněně vydané Společností, forma: na jméno, podoba: listinná, jmenovitá hodnota jedné akcie: 0,01 EUR, ISIN: NL0000405173, jejichž emisní kurs je plně splacen („Akcie”)
a (ii) všechny globální depozitní akcie (jež mohou být ve formě globálních depozitních certifikátů) řádně a nepodmíněně vydané Společností, z nichž každá zastupuje vždy jednu Akcii, ISIN: US98942R2040 a ISIN: US98942R1059, jejichž emisní kurs je plně splacen („GDS”).

Doba závaznosti nabídky převzetí trvá od 17. 6. 2008 do 18. 7. 2008 a může být prodloužena v souladu s platnými právními předpisy.

Veškeré informace týkající se Nabídky naleznete na internetových stránkách Navrhovatele www.ppfgroup.nl/anthiarose.
V návaznosti na zveřejnění dobrovolné nabídky převzetí společností ANTHIAROSE LIMITED („Navrhovatel“) určené všem vlastníkům akcií a globálních depozitních akcií vydaných společností Zentiva N.V., registrovanou v rejstříku Obchodní komory pro Amsterodam pod číslem 33302572, se sídlem Fred. Roeskestraat 123 1HG, 1076EE, Amsterodam, Nizozemské království („Společnost“) („Nabídka“) sděluje PPF banka a.s., jež je pověřena jednat za Navrhovatele v procesu akceptace Nabídky a také jako custodian při vypořádávání převodů cenných papírů v rámci Nabídky, následující informace:

Nabídka se vztahuje na
(i) všechny kmenové akcie řádně a nepodmíněně vydané Společností, forma: na jméno, podoba: listinná, jmenovitá hodnota jedné akcie: 0,01 EUR, ISIN: NL0000405173, jejichž emisní kurs je plně splacen („Akcie”)
a (ii) všechny globální depozitní akcie (jež mohou být ve formě globálních depozitních certifikátů) řádně a nepodmíněně vydané Společností, z nichž každá zastupuje vždy jednu Akcii, ISIN: US98942R2040 a ISIN: US98942R1059, jejichž emisní kurs je plně splacen („GDS”).

Doba závaznosti nabídky převzetí trvá od 17. 6. 2008 do 18. 7. 2008 a může být prodloužena v souladu s platnými právními předpisy.

Veškeré informace týkající se Nabídky naleznete na internetových stránkách Navrhovatele www.ppfgroup.nl/anthiarose.

RM-SYSTÉM, česká burza cenných papírů a.s.

Další zprávy