RM-SYSTÉM»Události»Mimořádná valná hromada společnosti se bude konat 8. 7. 2008

Mimořádná valná hromada společnosti se bude konat 8. 7. 2008

09.06.2008 00:00
Podrobnější informace včetně dokumentace nezbytné pro účast na MVH je možno nalézt na webových stránkách emitenta http://www.orcogroup.com.

Všechny zájemce o registraci k účasti/hlasování na mimořádné valné hromadě žádáme o vyplnění a zaslání Formuláře pro účast na valné hromadě faxem na 224 346 110 nebo e-mailem na radomir.vilimec@rmsystem.cz, nejpozději do 17:00 hod. dne 27.6.2008. Formulář je možno nalézt v Technických podmínkách provozu RM-S (TPP) č. 38/2007 příloha 2 na adrese http://www.rmsystem.cz/osp/osp_tepod.asp.

Registrace případných zájemců pro účely účasti/hlasování na mimořádné valné hromadě bude RM-SYSTÉM, a.s. zajišťovat ve spolupráci se společností Orco Property Group, přičemž se bude jednat pouze o jejich registraci u společnosti Orco Property Group.

RM-S zřídí PPN (validaci) na předmětné cenné papíry, kterých se žádost o účast na valné hromadě týká a to do dne ukončení valné hromady včetně, což znamená, že.od okamžiku obdržení žádosti a po provedené kontrole až do dne konání řádné valné hromady včetně, budou předmětné akcie zájemců o účast na MVH blokovány.

Poplatek za blokaci akcií pro účely účasti/hlasování na MVH je stanoven na 1 000,- Kč/ klient za odblokování dalších 1 000,- Kč/klient. K formuláři pro účast na valné hromadě je tak třeba přiložit i doklad o úhradě ceny služby resp. souhlas se stržením ceny služby z JUMBO účtu. V případě souhlasu se stržením ceny z JUMBO účtu je pro úspěšné provedení služby zákazník povinen
Podrobnější informace včetně dokumentace nezbytné pro účast na MVH je možno nalézt na webových stránkách emitenta http://www.orcogroup.com.

Všechny zájemce o registraci k účasti/hlasování na mimořádné valné hromadě žádáme o vyplnění a zaslání Formuláře pro účast na valné hromadě faxem na 224 346 110 nebo e-mailem na radomir.vilimec@rmsystem.cz, nejpozději do 17:00 hod. dne 27.6.2008. Formulář je možno nalézt v Technických podmínkách provozu RM-S (TPP) č. 38/2007 příloha 2 na adrese http://www.rmsystem.cz/osp/osp_tepod.asp.

Registrace případných zájemců pro účely účasti/hlasování na mimořádné valné hromadě bude RM-SYSTÉM, a.s. zajišťovat ve spolupráci se společností Orco Property Group, přičemž se bude jednat pouze o jejich registraci u společnosti Orco Property Group.

RM-S zřídí PPN (validaci) na předmětné cenné papíry, kterých se žádost o účast na valné hromadě týká a to do dne ukončení valné hromady včetně, což znamená, že.od okamžiku obdržení žádosti a po provedené kontrole až do dne konání řádné valné hromady včetně, budou předmětné akcie zájemců o účast na MVH blokovány.

Poplatek za blokaci akcií pro účely účasti/hlasování na MVH je stanoven na 1 000,- Kč/ klient za odblokování dalších 1 000,- Kč/klient. K formuláři pro účast na valné hromadě je tak třeba přiložit i doklad o úhradě ceny služby resp. souhlas se stržením ceny služby z JUMBO účtu. V případě souhlasu se stržením ceny z JUMBO účtu je pro úspěšné provedení služby zákazník povinen mít dostatek peněžních prostředků na JUMBO účtu pro stržení ceny služby.

Přiložený dokument ke stažení


RM-SYSTÉM, česká burza cenných papírů a.s.

Další zprávy