RM-SYSTÉM»Události»Informace z valné hromady společnosti, konané dne 6.6.2008

Informace z valné hromady společnosti, konané dne 6.6.2008

09.06.2008 00:00
Česká námořní plavba a.s. v rámci informační povinnosti emitenta cenných papírů oznamuje, že dne 6.6.2008 proběhla řádná valná hromada za rok 2007 podle publikovaného pořadu jednání, avšak bod č. 8 – Snížení základního kapitálu společnosti nebyl schválen a bod č. 9 – Pověření představenstva k vytvoření potřebných dodatečných finančních prostředků prodejem nemovitostí – nebyl projednán, neboť ani navrhovatel, ani nikdo z akcionářů přítomných na VH nepodal návrh usnesení.

Valná hromada schválila vypořádání hospodářského výsledku za rok 2007 – ztráta 466 660,90 Kč bude pokryta z nerozděleného zisku minulých let.

Za rok 2007 nebudou vypláceny žádné dividendy.
Česká námořní plavba a.s. v rámci informační povinnosti emitenta cenných papírů oznamuje, že dne 6.6.2008 proběhla řádná valná hromada za rok 2007 podle publikovaného pořadu jednání, avšak bod č. 8 – Snížení základního kapitálu společnosti nebyl schválen a bod č. 9 – Pověření představenstva k vytvoření potřebných dodatečných finančních prostředků prodejem nemovitostí – nebyl projednán, neboť ani navrhovatel, ani nikdo z akcionářů přítomných na VH nepodal návrh usnesení.

Valná hromada schválila vypořádání hospodářského výsledku za rok 2007 – ztráta 466 660,90 Kč bude pokryta z nerozděleného zisku minulých let.

Za rok 2007 nebudou vypláceny žádné dividendy.

RM-SYSTÉM, česká burza cenných papírů a.s.

Další zprávy