RM-SYSTÉM»Události»Výsledky jednání řádné valné hromady společnosti, konané 5. 6. 2008

Výsledky jednání řádné valné hromady společnosti, konané 5. 6. 2008

06.06.2008 00:00
Výplata dividendy u emise ZENTIVA, ISIN: NL0000405173.
Rozhodný den pro výplatu dividendy: 4. července 2008
Výše dividendy (před zdaněním): Kč 7,40 na jednu akcii
Předpokládaný den výplaty 18. července 2008
Dividenda bude převedena na JUMBO účet těm investorům, na jejichž účtu se nacházel cenný papír dne 4.7.2008 po ukončení závěrečné aukce obchodního dne a to bez zbytečného odkladu po jejím připsání ze strany emitenta na účet RM-SYSTÉM, a.s. u Clearstream Bank Luxemburg.
Výplata dividendy u emise ZENTIVA, ISIN: NL0000405173.
Rozhodný den pro výplatu dividendy: 4. července 2008
Výše dividendy (před zdaněním): Kč 7,40 na jednu akcii
Předpokládaný den výplaty 18. července 2008
Dividenda bude převedena na JUMBO účet těm investorům, na jejichž účtu se nacházel cenný papír dne 4.7.2008 po ukončení závěrečné aukce obchodního dne a to bez zbytečného odkladu po jejím připsání ze strany emitenta na účet RM-SYSTÉM, a.s. u Clearstream Bank Luxemburg.

Přiložený dokument ke stažení


RM-SYSTÉM, česká burza cenných papírů a.s.

Další zprávy