RM-SYSTÉM»Události»Zvýšení kapitálu VIG

Zvýšení kapitálu VIG

19.05.2008 00:00
'Wiener Städtische Versicherung AG Vienna Insurance Group stanovila po skončení "bookbuildingu" upisovací a nabídkovou cenu za své nové akcie ve výši 49,50 eur za jednu akcii. Z důvodu velké poptávky bylo umístěno všech 23 mil. nabídnutých nových akcií. Zvýšení kapitálu Vienna Insurance Group (VIG), s hrubým výnosem 1,14 mld. eur, představuje historicky největší nabídku akcií pojišťovací skupiny na Vídeňské burze cenných papírů. Celková nabídka byla několikrát překročena díky silné poptávce jak ze strany stávajících akcionářů VIG, tak ze strany celé řady nových drobných a institucionálních investorů. Poptávka institucionálních investorů byla zvláště silná v Rakousku, Spojeném království, USA a Japonsku. Wiener Städtische Wechselseitige Versicherungsanstalt- Vermögensverwaltung poskytla společným držitelům knihy neupsaných akcií (joint bookrunners) "nadalokační opci" (tzv. overallotment opci) na koupi dalších až 1 mil. akcií. VIG zamýšlí použít čistý výnos na financování nedávno ohlášené akvizice pojišťovacích činností Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG včetně dlouhodobého vzájemného distribučního partnerství s Erste Bank. Zvýšení kapitálu rovněž umožní VIG rozvíjet její růst na dynamicky rostoucích trzích zemí střední a východní Evropy a financovat další akvizice v regionu. Zvýšením kapitálu si VIG i po této transakci udrží silné kapitálové a finanční postavení.

19.5.2008, FPnews'
'Wiener Städtische Versicherung AG Vienna Insurance Group stanovila po skončení "bookbuildingu" upisovací a nabídkovou cenu za své nové akcie ve výši 49,50 eur za jednu akcii. Z důvodu velké poptávky bylo umístěno všech 23 mil. nabídnutých nových akcií. Zvýšení kapitálu Vienna Insurance Group (VIG), s hrubým výnosem 1,14 mld. eur, představuje historicky největší nabídku akcií pojišťovací skupiny na Vídeňské burze cenných papírů. Celková nabídka byla několikrát překročena díky silné poptávce jak ze strany stávajících akcionářů VIG, tak ze strany celé řady nových drobných a institucionálních investorů. Poptávka institucionálních investorů byla zvláště silná v Rakousku, Spojeném království, USA a Japonsku. Wiener Städtische Wechselseitige Versicherungsanstalt- Vermögensverwaltung poskytla společným držitelům knihy neupsaných akcií (joint bookrunners) "nadalokační opci" (tzv. overallotment opci) na koupi dalších až 1 mil. akcií. VIG zamýšlí použít čistý výnos na financování nedávno ohlášené akvizice pojišťovacích činností Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG včetně dlouhodobého vzájemného distribučního partnerství s Erste Bank. Zvýšení kapitálu rovněž umožní VIG rozvíjet její růst na dynamicky rostoucích trzích zemí střední a východní Evropy a financovat další akvizice v regionu. Zvýšením kapitálu si VIG i po této transakci udrží silné kapitálové a finanční postavení.

19.5.2008, FPnews'

RM-SYSTÉM, česká burza cenných papírů a.s.

Další zprávy