RM-SYSTÉM»Události»Dobrovolná nabídka převzetí Zentivy

Dobrovolná nabídka převzetí Zentivy

19.05.2008 00:00
Anthiarose Limited, 100% dceřiná společnost PPF Group N. V., oznámila, že hodlá učinit dobrovolnou nabídku převzetí určenou všem držitelům akcií i globálních depozitních akcií společnosti Zentiva N. V. Účelem nabídky převzetí je získání takového podílu ve společnosti Zentiva, který umožní navrhovateli aktivně ovlivňovat strategii i operativní řízení Zentivy. S cílem zajistit a zvýšit vliv skupiny PPF na chod společnosti Zentiva spolupracuje PPF Group N. V. s Generali PPF Holding B. V. Obě skupiny již oznámily nizozemskému regulátorovi AFM i představenstvu Zentivy, že jednají ve shodě. V souladu s legislativou České republiky (Zákon o nabídkách převzetí) bude návrh nabídkového dokumentu předložen České národní bance jako příslušnému orgánu dohledu. Nabídka převzetí bude uskutečněna pouze v případě, že návrh nabídkového dokumentu projde procesem přezkoumání ze strany ČNB.

Cena jako protiplnění v rámci této nabídky převzetí byla stanovena takto - 950 Kč za jednu akcii a 950 Kč za jednu globální depozitní akcii (GDS). Tato cena představuje 3,3% prémii ve vztahu k průměrné ceně akcií vypočítané jako objemově vážený průměr za období šestiměsíčního obchodování s cennými papíry na Burze cenných papírů Praha a 3,6% prémii ve vztahu k závěrečné tržní ceně na BCPP (SPAD) dne 30. dubna 2008. Skupina PPF pozitivně hodnotí strategii uplatňovanou společností Zentiva. Skupina PPF hodlá aktivně vykonávat svá akcionářská práva, aby podpořila úsilí současného managementu zaměřené na dal
Anthiarose Limited, 100% dceřiná společnost PPF Group N. V., oznámila, že hodlá učinit dobrovolnou nabídku převzetí určenou všem držitelům akcií i globálních depozitních akcií společnosti Zentiva N. V. Účelem nabídky převzetí je získání takového podílu ve společnosti Zentiva, který umožní navrhovateli aktivně ovlivňovat strategii i operativní řízení Zentivy. S cílem zajistit a zvýšit vliv skupiny PPF na chod společnosti Zentiva spolupracuje PPF Group N. V. s Generali PPF Holding B. V. Obě skupiny již oznámily nizozemskému regulátorovi AFM i představenstvu Zentivy, že jednají ve shodě. V souladu s legislativou České republiky (Zákon o nabídkách převzetí) bude návrh nabídkového dokumentu předložen České národní bance jako příslušnému orgánu dohledu. Nabídka převzetí bude uskutečněna pouze v případě, že návrh nabídkového dokumentu projde procesem přezkoumání ze strany ČNB.

Cena jako protiplnění v rámci této nabídky převzetí byla stanovena takto - 950 Kč za jednu akcii a 950 Kč za jednu globální depozitní akcii (GDS). Tato cena představuje 3,3% prémii ve vztahu k průměrné ceně akcií vypočítané jako objemově vážený průměr za období šestiměsíčního obchodování s cennými papíry na Burze cenných papírů Praha a 3,6% prémii ve vztahu k závěrečné tržní ceně na BCPP (SPAD) dne 30. dubna 2008. Skupina PPF pozitivně hodnotí strategii uplatňovanou společností Zentiva. Skupina PPF hodlá aktivně vykonávat svá akcionářská práva, aby podpořila úsilí současného managementu zaměřené na další rozvoj i na zvyšování hodnoty společnosti.

19.5.2008, Bankovnictví - newsletter

RM-SYSTÉM, česká burza cenných papírů a.s.

Další zprávy