RM-SYSTÉM»Události»Výplata dividendy u emise ORCO, ISIN: LU0122624777

Výplata dividendy u emise ORCO, ISIN: LU0122624777

09.05.2008 00:00
Výplata dividendy u emise ORCO, ISIN: LU0122624777
Rozhodný den pro výplatu dividendy: 24. dubna 2008
Výše dividendy (po zdanění): EUR 1,19 na jednu akcii
Dividenda bude vyplacena v čisté výši, klienti se mohou rozhodnout, jestli chtějí dividendu
1) v penězích
2) v cenných papírech (reinvestice). Reinvestiční kurz je 48,58 EUR na jednu akcii. Reinvestice se počítá z čisté výše dividendy. Dividendu v cenných papírech tedy mohou obdržet jen investoři, kteří mají 41 ks akcií Orco, to znamená, že mají nárok na dividendu vyšší než 48,58 EUR. Poměr nových : stávajících akcií je tedy 0,024495677:1
3) kombinace obojího - část v cenných papírech a zbytek v peněžním plnění. Od investorů, kteří mají akcie v RMS, přijímá RMS rozhodnutí o výplatě dividend v cenných papírech do 9.5.2008 17:00 hodin.

K vyplacení dividendy, případně k připsání cenných papírů při reinvestici dojde po 2.6.2008. Dividenda bude převedena na JUMBO účet, případně akcie na účet investora u RM-SYSTÉM, a.s. těm, na jejichž účtu se nacházel cenný papír po ukončení závěrečné aukce obchodního dne 24.4.2008, a to bez zbytečného odkladu po jejich připsání ze strany emitenta na účet RM-SYSTÉM, a.s. u Clearstream Bank Luxemburg.
Výplata dividendy u emise ORCO, ISIN: LU0122624777
Rozhodný den pro výplatu dividendy: 24. dubna 2008
Výše dividendy (po zdanění): EUR 1,19 na jednu akcii
Dividenda bude vyplacena v čisté výši, klienti se mohou rozhodnout, jestli chtějí dividendu
1) v penězích
2) v cenných papírech (reinvestice). Reinvestiční kurz je 48,58 EUR na jednu akcii. Reinvestice se počítá z čisté výše dividendy. Dividendu v cenných papírech tedy mohou obdržet jen investoři, kteří mají 41 ks akcií Orco, to znamená, že mají nárok na dividendu vyšší než 48,58 EUR. Poměr nových : stávajících akcií je tedy 0,024495677:1
3) kombinace obojího - část v cenných papírech a zbytek v peněžním plnění. Od investorů, kteří mají akcie v RMS, přijímá RMS rozhodnutí o výplatě dividend v cenných papírech do 9.5.2008 17:00 hodin.

K vyplacení dividendy, případně k připsání cenných papírů při reinvestici dojde po 2.6.2008. Dividenda bude převedena na JUMBO účet, případně akcie na účet investora u RM-SYSTÉM, a.s. těm, na jejichž účtu se nacházel cenný papír po ukončení závěrečné aukce obchodního dne 24.4.2008, a to bez zbytečného odkladu po jejich připsání ze strany emitenta na účet RM-SYSTÉM, a.s. u Clearstream Bank Luxemburg.

RM-SYSTÉM, česká burza cenných papírů a.s.

Další zprávy