RM-SYSTÉM»Události»Řádná valná hromada společnosti se bude konat 6. 6. 2008

Řádná valná hromada společnosti se bude konat 6. 6. 2008

05.05.2008 00:00
Česká námořní plavba a.s. v rámci informační povinnosti emitenta cenných papírů oznamuje, že dne 27.5.2008 představenstvo obdrželo žádost akcionáře s počtem akcií více než 5% o doplnění pořadu jednání řádné valné hromady, která se bude konat dne 6. 6. 2008 od 10:00 hodin v sídle společnosti o body:

Projednání výnosnosti navýšení ZK a hospodaření dceřiné společnosti C.O.S. BULK (LONDON) LTD.
Projednání hospodaření dceřiné společnosti Tricolor Holdings LTD a jejích majetkových účastí.
Představenstvo předloží tuto žádost na valné hromadě dne 6.6. 2008 k doplnění pořadu jednání za podmínky uvedené v § 185 odst. 4 obchodního zákoníku.
Česká námořní plavba a.s. v rámci informační povinnosti emitenta cenných papírů oznamuje, že dne 27.5.2008 představenstvo obdrželo žádost akcionáře s počtem akcií více než 5% o doplnění pořadu jednání řádné valné hromady, která se bude konat dne 6. 6. 2008 od 10:00 hodin v sídle společnosti o body:

Projednání výnosnosti navýšení ZK a hospodaření dceřiné společnosti C.O.S. BULK (LONDON) LTD.
Projednání hospodaření dceřiné společnosti Tricolor Holdings LTD a jejích majetkových účastí.
Představenstvo předloží tuto žádost na valné hromadě dne 6.6. 2008 k doplnění pořadu jednání za podmínky uvedené v § 185 odst. 4 obchodního zákoníku.

Přiložený dokument ke stažení


RM-SYSTÉM, česká burza cenných papírů a.s.

Další zprávy