RM-SYSTÉM»Události»Dividenda za rok 2007 schválena

Dividenda za rok 2007 schválena

30.04.2008 00:00
24.4.2008 byl rozhodný den pro výplatu dividend Orco za rok 2007.Nárok na dividendu tedy mají klienti, kteří měli v rozhodný den akcie Orco vypořádané na svém účtu.

Hrubá dividenda je 1,4 EUR
Čistá divideda je 1,19 EUR
Daň je 15%

Dividenda bude vyplacena v čisté výši, klienti se mohou rozhodnout, jestli chtějí dividendu
1) v penězích
2) v cenných papírech (reinvestice). Reinvestiční kurz je 48,58 EUR na jednu akcii. Reinvestice se počítá z čisté výše dividendy.

Dividendu v cenných papírech tudíž mohou dostat jen klienti, kteří mají 41 ks akcií Orco = mají nárok na dividendu vyšší než 48,58 EUR. Poměr nových : stávajících akcií je tedy 0,024495677:1
3) kombinace obojího - část v cenných papírech a zbytek v peněžním plnění.

Pro investory, kteří mají akcie v RMS, přijímá RMS rozhodnutí o výplatě dividend v cenných papírech do 9.5.2008 17:00 hodin.

Investorům, kteří nechtějí dividendu reinvestovat, bude dividenda připsána na jejich účet.

K vyplacení dividendy, případně k připsání cenných papírů při reinvestici dojde po 2.6.2008.
24.4.2008 byl rozhodný den pro výplatu dividend Orco za rok 2007.Nárok na dividendu tedy mají klienti, kteří měli v rozhodný den akcie Orco vypořádané na svém účtu.

Hrubá dividenda je 1,4 EUR
Čistá divideda je 1,19 EUR
Daň je 15%

Dividenda bude vyplacena v čisté výši, klienti se mohou rozhodnout, jestli chtějí dividendu
1) v penězích
2) v cenných papírech (reinvestice). Reinvestiční kurz je 48,58 EUR na jednu akcii. Reinvestice se počítá z čisté výše dividendy.

Dividendu v cenných papírech tudíž mohou dostat jen klienti, kteří mají 41 ks akcií Orco = mají nárok na dividendu vyšší než 48,58 EUR. Poměr nových : stávajících akcií je tedy 0,024495677:1
3) kombinace obojího - část v cenných papírech a zbytek v peněžním plnění.

Pro investory, kteří mají akcie v RMS, přijímá RMS rozhodnutí o výplatě dividend v cenných papírech do 9.5.2008 17:00 hodin.

Investorům, kteří nechtějí dividendu reinvestovat, bude dividenda připsána na jejich účet.

K vyplacení dividendy, případně k připsání cenných papírů při reinvestici dojde po 2.6.2008.

RM-SYSTÉM, česká burza cenných papírů a.s.

Další zprávy