RM-SYSTÉM»Události»Žádost o rozšíření programu valné hromady společnosti

Žádost o rozšíření programu valné hromady společnosti

14.04.2008 00:00
V souladu s informačními povinnostmi emitenta cenných papírů oznamujeme, že představenstvo společnosti obdrželo od akcionáře držícího více než 3% akcií společnosti dopis s požadavkem zahrnout do programu jednání následující řádné valné hromady dva body.(ve volném překladu) - 1) snížení hodnoty zaknihovaných akcií společnosti z 950 Kč na 150 Kč za jednu akcii a rozdělení uvolněného kapitálu mezi všechny akcionáře. - 2) pověřit představenstvo společnosti vytvořením potřebných dodatečných finančních prostředků prodejem vybraných nemovitostí.
V souladu s informačními povinnostmi emitenta cenných papírů oznamujeme, že představenstvo společnosti obdrželo od akcionáře držícího více než 3% akcií společnosti dopis s požadavkem zahrnout do programu jednání následující řádné valné hromady dva body.(ve volném překladu) - 1) snížení hodnoty zaknihovaných akcií společnosti z 950 Kč na 150 Kč za jednu akcii a rozdělení uvolněného kapitálu mezi všechny akcionáře. - 2) pověřit představenstvo společnosti vytvořením potřebných dodatečných finančních prostředků prodejem vybraných nemovitostí.

RM-SYSTÉM, česká burza cenných papírů a.s.

Další zprávy