RM-SYSTÉM»Události»Proti AAA AUTO nejsou vedena žádná kontrolní šetření

Proti AAA AUTO nejsou vedena žádná kontrolní šetření

02.04.2008 00:00
Společnost AAA Auto Group N.V., jejíž holding AAA AUTO je největším obchodníkem v počtu prodaných ojetých vozů ve střední a východní Evropě, potvrzuje, že s ní nejsou vedena žádná kontrolní šetření Českou národní bankou, která působí jako dozorový orgán na kapitálovém trhu.

Společnost AAA Auto Group N.V. je - stejně jako všichni emitenti kotovaných cenných papírů - průběžně monitorována Českou národní bankou od svého vstupu na pražskou burzu. Nedávno Česká národní banka oficiálně potvrdila, že v rámci tohoto monitoringu nezjistila žádná porušení zákonných povinností společností AAA Auto Group N.V..

Žádné kontrolní šetření vůči společnosti AAA Auto Group N.V. v současné době nevede také Pražská burza cenných papírů, jelikož povinnost emitenta vůči investorům primárně reší ČNB, nikoliv burza. Vedení Burzy cenných papírů Praha pouze požádalo AAA Auto Group N.V. o doplnění některých informací publikovaných začátkem roku, což je však běžných způsobem komunikace mezi emitentem a burzou.

V únoru AAA AUTO oznámila strategii, která se zaměřuje na opatrnější expanzivní politiku a na maximalizaci ziskovosti všech poboček v roce 2008. Podle této strategie plánuje skupina AAA AUTO v roce 2008 otevření pouze 3 až 6 nových poboček. Management bude udržovat v provozu pouze ty pobočky, které vykazují významný potenciál budoucího růstu a profitability.

31.3.2008, webové stránky společnosti AAA AUTO Group
Společnost AAA Auto Group N.V., jejíž holding AAA AUTO je největším obchodníkem v počtu prodaných ojetých vozů ve střední a východní Evropě, potvrzuje, že s ní nejsou vedena žádná kontrolní šetření Českou národní bankou, která působí jako dozorový orgán na kapitálovém trhu.

Společnost AAA Auto Group N.V. je - stejně jako všichni emitenti kotovaných cenných papírů - průběžně monitorována Českou národní bankou od svého vstupu na pražskou burzu. Nedávno Česká národní banka oficiálně potvrdila, že v rámci tohoto monitoringu nezjistila žádná porušení zákonných povinností společností AAA Auto Group N.V..

Žádné kontrolní šetření vůči společnosti AAA Auto Group N.V. v současné době nevede také Pražská burza cenných papírů, jelikož povinnost emitenta vůči investorům primárně reší ČNB, nikoliv burza. Vedení Burzy cenných papírů Praha pouze požádalo AAA Auto Group N.V. o doplnění některých informací publikovaných začátkem roku, což je však běžných způsobem komunikace mezi emitentem a burzou.

V únoru AAA AUTO oznámila strategii, která se zaměřuje na opatrnější expanzivní politiku a na maximalizaci ziskovosti všech poboček v roce 2008. Podle této strategie plánuje skupina AAA AUTO v roce 2008 otevření pouze 3 až 6 nových poboček. Management bude udržovat v provozu pouze ty pobočky, které vykazují významný potenciál budoucího růstu a profitability.

31.3.2008, webové stránky společnosti AAA AUTO Group

RM-SYSTÉM, česká burza cenných papírů a.s.