RM-SYSTÉM»Události»Řádná valná hromada společnosti se bude konat 25. 4. 2008

Řádná valná hromada společnosti se bude konat 25. 4. 2008

26.03.2008 00:00
Postup pro zájemce o účast na valné hromadě:

Všechny zájemce o registraci k účasti/hlasování na řádné valné hromadě AAA Auto Group N.V. žádáme o vyplnění a zaslání Formuláře pro účast na valné hromadě faxem na 224 346 110 nebo e-mailem na radomir.vilimecmsystem.cz, nejpozději do 17:00 hod. dne 14.4.2008.

Formulář je možno nalézt v Technických podmínkách provozu RM-S (TPP) č. 38/2007 příloha 2 a adrese http://www.rmsystem.cz/osp/osp_tepod.asp.

Registrace účastníků pro účely účasti/hlasování na řádné valné hromadě bude RM-SYSTÉM, a.s. zajišťovat ve spolupráci se společností AAA Auto Group N.V., přičemž zajišťuje pro případné zájemce o účast/hlasování pouze jejich registraci u společnosti AAA Auto Group N.V..

RM-S zřídí PPN (validaci) na předmětné cenné papíry, kterých se žádost o účast na valné hromadě týká a to nejdéle do dne ukončení valné hromady včetně, což znamená, že.od okamžiku obdržení žádosti a po provedené kontrole až do dne konání řádné valné hromady včetně, budou předmětné akcie zájemců o účast na NŘVH blokovány.

Poplatek za blokaci akcií pro účely účasti/hlasování na NŘVH je stanoven na 1 000,- Kč/ klient za odblokování dalších 1 000,- Kč/klient. K formuláři pro účast na valné hromadě je tak třeba přiložit i doklad o úhradě ceny služby resp. souhlas se stržením ceny služby z JUMBO účtu. V případě souhlasu se stržením ceny z JUMBO účtu je pro úspěšné provedení služby zákazník povinen mít dostatek peněžních prostředků na JUMBO úč
Postup pro zájemce o účast na valné hromadě:

Všechny zájemce o registraci k účasti/hlasování na řádné valné hromadě AAA Auto Group N.V. žádáme o vyplnění a zaslání Formuláře pro účast na valné hromadě faxem na 224 346 110 nebo e-mailem na radomir.vilimecmsystem.cz, nejpozději do 17:00 hod. dne 14.4.2008.

Formulář je možno nalézt v Technických podmínkách provozu RM-S (TPP) č. 38/2007 příloha 2 a adrese http://www.rmsystem.cz/osp/osp_tepod.asp.

Registrace účastníků pro účely účasti/hlasování na řádné valné hromadě bude RM-SYSTÉM, a.s. zajišťovat ve spolupráci se společností AAA Auto Group N.V., přičemž zajišťuje pro případné zájemce o účast/hlasování pouze jejich registraci u společnosti AAA Auto Group N.V..

RM-S zřídí PPN (validaci) na předmětné cenné papíry, kterých se žádost o účast na valné hromadě týká a to nejdéle do dne ukončení valné hromady včetně, což znamená, že.od okamžiku obdržení žádosti a po provedené kontrole až do dne konání řádné valné hromady včetně, budou předmětné akcie zájemců o účast na NŘVH blokovány.

Poplatek za blokaci akcií pro účely účasti/hlasování na NŘVH je stanoven na 1 000,- Kč/ klient za odblokování dalších 1 000,- Kč/klient. K formuláři pro účast na valné hromadě je tak třeba přiložit i doklad o úhradě ceny služby resp. souhlas se stržením ceny služby z JUMBO účtu. V případě souhlasu se stržením ceny z JUMBO účtu je pro úspěšné provedení služby zákazník povinen mít dostatek peněžních prostředků na JUMBO účtu pro stržení ceny služby.

Přiložený dokument ke stažení


RM-SYSTÉM, česká burza cenných papírů a.s.