RM-SYSTÉM»Události»Informace pro investory

Informace pro investory

25.02.2008 00:00
Podmínky obchodování na volném trhu RM-SYSTÉM, a.s. jsou podrobně popsány v Pravidlech obchodování volného trhu a v technických podmínkách provozu RM-S, které jsou umístěny na webových stránkách organizátora volného trhu www.rmsystem.cz.

Přijetí investičních nástrojů k obchodování na volném trhu ani toto obchodování není veřejnou nabídkou ve smyslu ustanovení zákona o podnikání na kapitálovém trhu,

Přijetím k obchodování na volném trhu se investiční nástroje nestávají kotovanými, emitentovi ani jiným osobám proto nevznikají povinnosti uložené právními předpisy (zejména zákonem o podnikání na kapitálovém trhu či předpisy RM-S) emitentům kotovaných investičních nástrojů či jiným osobám v souvislosti s kotací investičního nástroje, tj. zejména že investiční nástroje mohou být v souladu s Pravidly obchodování část 4.10. z volného trhu vyřazeny či vyloučeny, aniž komukoliv vznikne povinnost učinit jejich majitelům veřejný návrh smlouvy ke koupi tohoto investičního nástroje,

Uveřejněné dokumenty byly vytvořeny emitentem a jsou v nezměněné verzi převzaty z webových stránek emitenta http://www.mcdonalds.com/corp/invest.html

Údaje obsažené v uveřejněných dokumentech se vážou k datu jejich zpracování a později nebudou aktualizovány, leda s výjimkou informací uveřejňovaných případně dodatečně v souladu s článkem 9 Pravidel obchodování část 4.10.
Podmínky obchodování na volném trhu RM-SYSTÉM, a.s. jsou podrobně popsány v Pravidlech obchodování volného trhu a v technických podmínkách provozu RM-S, které jsou umístěny na webových stránkách organizátora volného trhu www.rmsystem.cz.

Přijetí investičních nástrojů k obchodování na volném trhu ani toto obchodování není veřejnou nabídkou ve smyslu ustanovení zákona o podnikání na kapitálovém trhu,

Přijetím k obchodování na volném trhu se investiční nástroje nestávají kotovanými, emitentovi ani jiným osobám proto nevznikají povinnosti uložené právními předpisy (zejména zákonem o podnikání na kapitálovém trhu či předpisy RM-S) emitentům kotovaných investičních nástrojů či jiným osobám v souvislosti s kotací investičního nástroje, tj. zejména že investiční nástroje mohou být v souladu s Pravidly obchodování část 4.10. z volného trhu vyřazeny či vyloučeny, aniž komukoliv vznikne povinnost učinit jejich majitelům veřejný návrh smlouvy ke koupi tohoto investičního nástroje,

Uveřejněné dokumenty byly vytvořeny emitentem a jsou v nezměněné verzi převzaty z webových stránek emitenta http://www.mcdonalds.com/corp/invest.html

Údaje obsažené v uveřejněných dokumentech se vážou k datu jejich zpracování a později nebudou aktualizovány, leda s výjimkou informací uveřejňovaných případně dodatečně v souladu s článkem 9 Pravidel obchodování část 4.10.

Přiložený dokument ke stažení


RM-SYSTÉM, česká burza cenných papírů a.s.

Další zprávy