RM-SYSTÉM»Události»Kalendář oznamování výsledků na rok 2008

Kalendář oznamování výsledků na rok 2008

13.02.2008 00:00
28. února 2008
Neauditované konsolidované hospodářské výsledky za rok 2007

22. dubna 2008
Auditované konsolidované hospodářské výsledky za rok 2007

22. dubna 2008
Výroční zpráva za rok 2007

29. května 2008
Konsolidované hospodářské výsledky za první čtvrtletí 2008 (neauditované)

2. čtvrtletí 2008
Zasedání Valné hromady

28. srpna 2008
Konsolidované hospodářské výsledky za první pololetí 2008 (neauditované)

28. srpna 2008
Pololetní zpráva - 2008

28. listopadu 2008
Konsolidované hospodářské výsledky za první tři čtvrtletí 2008 (neauditované)

29. listopadu 2007
Neauditované konsolidované výsledky hospodaření AAA Auto Group N.V. za I.-III. čtvrtletí 2007
28. února 2008
Neauditované konsolidované hospodářské výsledky za rok 2007

22. dubna 2008
Auditované konsolidované hospodářské výsledky za rok 2007

22. dubna 2008
Výroční zpráva za rok 2007

29. května 2008
Konsolidované hospodářské výsledky za první čtvrtletí 2008 (neauditované)

2. čtvrtletí 2008
Zasedání Valné hromady

28. srpna 2008
Konsolidované hospodářské výsledky za první pololetí 2008 (neauditované)

28. srpna 2008
Pololetní zpráva - 2008

28. listopadu 2008
Konsolidované hospodářské výsledky za první tři čtvrtletí 2008 (neauditované)

29. listopadu 2007
Neauditované konsolidované výsledky hospodaření AAA Auto Group N.V. za I.-III. čtvrtletí 2007

RM-SYSTÉM, česká burza cenných papírů a.s.