RM-SYSTÉM»Události»Informace o zastavení soudního řízení vedeného proti SPOLANA a.s.

Informace o zastavení soudního řízení vedeného proti SPOLANA a.s.

11.01.2008 00:00
Dne 10.1.2008 SPOLANA a.s. obdržela usnesení o zastavení soudního řízení. Touto žalobou se žalobce společnost Sokato, a.s. domáhala vyslovení neplatnosti usnesení mimořádné valné hromady konané dne 8.6.2005.

Důvodem zastavení soudního řízení je zpětvzetí výše uvedené žaloby. Ke zpětvzetí žaloby došlo v souladu s dohodou o řešení sporu mezi Spolanou a společností Sokato a.s. a spol. mimosoudní cestou. Toto usnesení dosud nenabylo právní moci

Dřívější dvě usnesení o zastavení soudního řízení z předchozí informace Spolany akcionářům zveřejněná dne 18.12.2007 již právní moci nabyla.
Dne 10.1.2008 SPOLANA a.s. obdržela usnesení o zastavení soudního řízení. Touto žalobou se žalobce společnost Sokato, a.s. domáhala vyslovení neplatnosti usnesení mimořádné valné hromady konané dne 8.6.2005.

Důvodem zastavení soudního řízení je zpětvzetí výše uvedené žaloby. Ke zpětvzetí žaloby došlo v souladu s dohodou o řešení sporu mezi Spolanou a společností Sokato a.s. a spol. mimosoudní cestou. Toto usnesení dosud nenabylo právní moci

Dřívější dvě usnesení o zastavení soudního řízení z předchozí informace Spolany akcionářům zveřejněná dne 18.12.2007 již právní moci nabyla.

RM-SYSTÉM, česká burza cenných papírů a.s.