RM-SYSTÉM»Události»AAA AUTO GROUP N.V. ZÍSKALA EMISÍ SVÝCH AKCIÍ 32 mil. EUR

AAA AUTO GROUP N.V. ZÍSKALA EMISÍ SVÝCH AKCIÍ 32 mil. EUR

14.12.2007 00:00
Praha, Budapešť, 13. prosince 2007 – AAA Auto Group N.V. získala emisí svých akcíí 32 mil. EUR. Tyto prostředky jsou nyní využívány na podporu přípravy další expanze.

„Primárním důvodem vstupu na burzy cenných papírů v Praze a Budapešti bylo získání nových zdrojů pro další rozvoj skupiny AAA AUTO. Ten počítá jak s posílením pozice na stávajících trzích, tak s plány rozvoje v nových oblastech s velkým potenciálem růstu, zejména v Rusku a na Ukrajině,“ uvedl Anthony James Denny, generální ředitel skupiny AAA AUTO. Další kroky expanze povedou zřejmě do Ruska, na Ukrajinu a případně do dalších zemí Společenství nezávislých států. V investičním výhledu máme i trhy Balkánu, větší růstový potenciál však vidíme právě v Rusku a okolních státech,“ dodal A. J. Denny.

Úpisem nových akcií získala AAA Auto Group N.V., nizozemská mateřská společnost skupiny AAA AUTO, , celkem 34,5 mil. EUR. Po odečtení všech nákladů pak čistý výnos činil 32 mil. EUR. V současné době jsou prostředky získané úpisem využívány jak na podporu rozvoje, tak také na optimalizaci cash flow v rámci skupiny a jsou zhodnocovány standardními nástroji finančních trhů.

Po úspěšném zvládnutí IPO procesu a vstupu na hlavní trh pražské burzy SPAD čeká akcie AAA Auto Group N.V. další milník. Od 27. prosince se budou podílet na tvorbě indexu PX 50. Již od 5. prosince se pak akcie AAA Auto podílí na dalším indexu, PX GLOB.

Vedle pokračující expanze se skupina AAA AUTO chce v příštím roce zaměřit na
Praha, Budapešť, 13. prosince 2007 – AAA Auto Group N.V. získala emisí svých akcíí 32 mil. EUR. Tyto prostředky jsou nyní využívány na podporu přípravy další expanze.

„Primárním důvodem vstupu na burzy cenných papírů v Praze a Budapešti bylo získání nových zdrojů pro další rozvoj skupiny AAA AUTO. Ten počítá jak s posílením pozice na stávajících trzích, tak s plány rozvoje v nových oblastech s velkým potenciálem růstu, zejména v Rusku a na Ukrajině,“ uvedl Anthony James Denny, generální ředitel skupiny AAA AUTO. Další kroky expanze povedou zřejmě do Ruska, na Ukrajinu a případně do dalších zemí Společenství nezávislých států. V investičním výhledu máme i trhy Balkánu, větší růstový potenciál však vidíme právě v Rusku a okolních státech,“ dodal A. J. Denny.

Úpisem nových akcií získala AAA Auto Group N.V., nizozemská mateřská společnost skupiny AAA AUTO, , celkem 34,5 mil. EUR. Po odečtení všech nákladů pak čistý výnos činil 32 mil. EUR. V současné době jsou prostředky získané úpisem využívány jak na podporu rozvoje, tak také na optimalizaci cash flow v rámci skupiny a jsou zhodnocovány standardními nástroji finančních trhů.

Po úspěšném zvládnutí IPO procesu a vstupu na hlavní trh pražské burzy SPAD čeká akcie AAA Auto Group N.V. další milník. Od 27. prosince se budou podílet na tvorbě indexu PX 50. Již od 5. prosince se pak akcie AAA Auto podílí na dalším indexu, PX GLOB.

Vedle pokračující expanze se skupina AAA AUTO chce v příštím roce zaměřit na zvyšování efektivity a ziskovosti. Pobočky otevřené v roce 2007 již budou plně využívat svůj obchodní potenciál a podpoří další zlepšení ziskových ukazatelů. „Investice do akcií AAA Auto Group N.V., která je vzhledem k růstovému potenciálu vnímána převážně jako dlouhodobá, by tak měla přinášet první ovoce v podobě růstu cen akcií a výnosu pro akcionáře,“ zdůraznil A. J. Denny.

Zdroj: Internetové stránky emitenta, http://www.aaaauto.cz

RM-SYSTÉM, česká burza cenných papírů a.s.