RM-SYSTÉM»Události»Počet zaměstnanců AAA AUTO se blíží 4000

Počet zaměstnanců AAA AUTO se blíží 4000

23.11.2007 00:00
Praha 21. listopadu 2007 – S ohledem na pokračující expanzi v podobě otevírání nových poboček skupiny AAA AUTO ve střední Evropě bude v nejbližší době dosažena hranice 4000 zaměstnanců.

V souvislosti s pokračující expanzí skupiny AAA AUTO bude počet 4 000 zaměstnanců dosažen během několika pár týdnů, když aktuálně je registrováno 3750 zaměstnanců. Oproti minulému roku to znamená nárůst o plnou třetinu. Po České republice s 2300 zaměstnanci se nejvíce poptávka po kvalifikované pracovní síle odrazila v Maďarsku, kde je v současnosti v AAA AUTO zaměstnáno téměř 600 zaměstnanců. Vzhledem k nedávnému vstupu společnosti na budapešťskou burzu lze Maďarsko společně s Českou republikou zařadit mezi nejnáročnější trhy, pokud jde o obsazování hledaných pozic finančních poradců, ekonomických a rozvojových analytiků a dalších manažerských odborných pozic v oblasti obchodu s automobily. Třetí nejsilněji personálně obsazenou zemí je Slovensko, které je po ČR druhou zemí s nejhustší sítí autocenter AAA AUTO.

„Vzhledem k masivní expanzi na nových trzích bylo tempo růstu počtu zaměstnanců rychlejší, než jsme očekávali. S tím spojené zvýšení personálních nákladů je nicméně nezbytným předpokladem úspěšného pokračování rychlého rozvoje skupiny. Jsme přesvědčeni, že investice do zaměstnanců se nám v následujícím období v mnoha ohledech nepochybně vrátí i s úroky,“ uvedla viceprezidentka AAA AUTO Karolína Topolová. Konstatovala také, že současný masivní personální nábor se na počátk
Praha 21. listopadu 2007 – S ohledem na pokračující expanzi v podobě otevírání nových poboček skupiny AAA AUTO ve střední Evropě bude v nejbližší době dosažena hranice 4000 zaměstnanců.

V souvislosti s pokračující expanzí skupiny AAA AUTO bude počet 4 000 zaměstnanců dosažen během několika pár týdnů, když aktuálně je registrováno 3750 zaměstnanců. Oproti minulému roku to znamená nárůst o plnou třetinu. Po České republice s 2300 zaměstnanci se nejvíce poptávka po kvalifikované pracovní síle odrazila v Maďarsku, kde je v současnosti v AAA AUTO zaměstnáno téměř 600 zaměstnanců. Vzhledem k nedávnému vstupu společnosti na budapešťskou burzu lze Maďarsko společně s Českou republikou zařadit mezi nejnáročnější trhy, pokud jde o obsazování hledaných pozic finančních poradců, ekonomických a rozvojových analytiků a dalších manažerských odborných pozic v oblasti obchodu s automobily. Třetí nejsilněji personálně obsazenou zemí je Slovensko, které je po ČR druhou zemí s nejhustší sítí autocenter AAA AUTO.

„Vzhledem k masivní expanzi na nových trzích bylo tempo růstu počtu zaměstnanců rychlejší, než jsme očekávali. S tím spojené zvýšení personálních nákladů je nicméně nezbytným předpokladem úspěšného pokračování rychlého rozvoje skupiny. Jsme přesvědčeni, že investice do zaměstnanců se nám v následujícím období v mnoha ohledech nepochybně vrátí i s úroky,“ uvedla viceprezidentka AAA AUTO Karolína Topolová. Konstatovala také, že současný masivní personální nábor se na počátku roku 2008 výrazně zpomalí, protože do té doby by měla být obsazena velká většina nových pracovních pozic. V dalších letech už skupina AAA AUTO s tak extenzívním růstem počtu zaměstnanců nepočítá s výjimkou případně nově otevřených trhů.

Pokračující nábor nových zaměstnanců pro AAA AUTO je orientován především na pozice v oddělení prodeje, výkupu a prodeje finančních produktů, které jsou jedny z nejnáročnějších z hlediska zaškolování zaměstnanců. „Tréninkové programy jsou tříměsíční a obsahují například seznámení s finančními produkty, procesy a softwary partnerských leasingových společností a pojišťoven, včetně praktického nácviku firemního účetního systému Navision. Školení probíhají v tréninkových centrech v Praze, Bratislavě, Budapešti, Bukurešti a Lodži nebo Varšavě,“ doplňuje viceprezidentka společnosti Karolína Topolová. Samotný nábor pak podle ní probíhá i pomocí zvláštní podzimní kampaně přímo na vysokých školách.

Mezi nejvýraznější související nákladové položky se kromě mzdových a cestovních nákladů dají zařadit i výdaje na pořízení nového docházkového softwaru s čipovými kartami a vybavení nového personálně-mzdového softwaru, nutného z důvodu sladění celkových mzdových nákladů ve všech zemích, potřeby detailnějších analýz mzdových složek a v neposlední řadě pro možnost napojení na operační software Navision s automatickým přenosem dat mezi jednotlivými pobočkami skupiny AAA AUTO.

Zdroj:Internetové stránky emitenta, www.aaaauto.cz

RM-SYSTÉM, česká burza cenných papírů a.s.