RM-SYSTÉM»Události»Výsledky mimořádné a řádné valné hromady ze dne 5. října 2007

Výsledky mimořádné a řádné valné hromady ze dne 5. října 2007

15.11.2007 00:00
5. října 2007 akcionáři společnosti Orco Property Group zastupující 3.005.845 hlasů z celkového množství 10.477.507 akcií hlasovali ve prospěch těchto rozhodnutí:

Akcionáři schválili akvizici 137.316 vlastních akcií a prodej 1000 akcií v období mezi květnem 2007 a dnem konání mimořádné valné hromady

Akcionáři schválili realizaci programu zpětného odkoupení akcií na dobu 18 měsíců v maximálním množství 5% upsaného akciového kapitálu. Tento program může být realizován v případě splnění následujících podmínek:

a. Plány akciových opcí
b. Zaplacení všech akvizicí, které společnost uzavřela s akciemi Orco Property Group
c. Výměna dluhopisů vydaných společností Orco Property Group

Akcionáři stanovili minimální a maximální hodnotu na 85 a 150 EUR. Akcionáři zmocnili Správní radu, aby uzavřela s příslušnými orgány dohodu o koupi akcií.

Sídlo společnosti bylo přemístěno na adresu 38, rue de Pafebrüch PA Hirebusch L-8308 Capellen (Lucemburk)

Článek 26 stanov znamená: „Každý akcionář s podílem překračujícím směrem nahoru nebo dolů limit 2.5%, 5%, 10%, 15%, 33%, 50% a 66% celkových hlasovacích práv je povinen o této skutečnosti informovat společnost, ta je pak povinna informovat příslušné kontrolní orgány. Každý akcionář, který nebude jednat v souladu s tímto nařízením, nebude moci uplatnit své hlasovací právo na příští valné hromadě.”

Zdroj:Internetové stránky emitenta, www.orcogroup.cz
5. října 2007 akcionáři společnosti Orco Property Group zastupující 3.005.845 hlasů z celkového množství 10.477.507 akcií hlasovali ve prospěch těchto rozhodnutí:

Akcionáři schválili akvizici 137.316 vlastních akcií a prodej 1000 akcií v období mezi květnem 2007 a dnem konání mimořádné valné hromady

Akcionáři schválili realizaci programu zpětného odkoupení akcií na dobu 18 měsíců v maximálním množství 5% upsaného akciového kapitálu. Tento program může být realizován v případě splnění následujících podmínek:

a. Plány akciových opcí
b. Zaplacení všech akvizicí, které společnost uzavřela s akciemi Orco Property Group
c. Výměna dluhopisů vydaných společností Orco Property Group

Akcionáři stanovili minimální a maximální hodnotu na 85 a 150 EUR. Akcionáři zmocnili Správní radu, aby uzavřela s příslušnými orgány dohodu o koupi akcií.

Sídlo společnosti bylo přemístěno na adresu 38, rue de Pafebrüch PA Hirebusch L-8308 Capellen (Lucemburk)

Článek 26 stanov znamená: „Každý akcionář s podílem překračujícím směrem nahoru nebo dolů limit 2.5%, 5%, 10%, 15%, 33%, 50% a 66% celkových hlasovacích práv je povinen o této skutečnosti informovat společnost, ta je pak povinna informovat příslušné kontrolní orgány. Každý akcionář, který nebude jednat v souladu s tímto nařízením, nebude moci uplatnit své hlasovací právo na příští valné hromadě.”

Zdroj:Internetové stránky emitenta, www.orcogroup.cz

RM-SYSTÉM, česká burza cenných papírů a.s.

Další zprávy