RM-SYSTÉM»Události»Usnesení mimořádné valné hromady společnosti, konané 7.11.2007

Usnesení mimořádné valné hromady společnosti, konané 7.11.2007

07.11.2007 00:00
V souladu s ustanovením § 187 odst. 1 písm. k) a § 67a obchodního zákoníku valná hromada společnosti Středočeská plynárenská, a.s. uděluje souhlas s uzavřením smlouvy o prodeji části podniku mezi společností Středočeská plynárenská, a.s. a společností RWE Distribuční služby, s.r.o., jejímž předmětem je prodej části podniku společnosti Středočeská plynárenská, a.s. specifikovaná jako Divize provozu (Asset Services) v hodnotě 46.338.000,-Kč podle znaleckého posudku.
V souladu s ustanovením § 187 odst. 1 písm. k) a § 67a obchodního zákoníku valná hromada společnosti Středočeská plynárenská, a.s. uděluje souhlas s uzavřením smlouvy o prodeji části podniku mezi společností Středočeská plynárenská, a.s. a společností RWE Distribuční služby, s.r.o., jejímž předmětem je prodej části podniku společnosti Středočeská plynárenská, a.s. specifikovaná jako Divize provozu (Asset Services) v hodnotě 46.338.000,-Kč podle znaleckého posudku.

RM-SYSTÉM, česká burza cenných papírů a.s.