RM-SYSTÉM»Události»Sloučení Dalkia Česká republika se společnosti Dalkia Ostrava

Sloučení Dalkia Česká republika se společnosti Dalkia Ostrava

03.10.2007 00:00
Krajský soud v Ostravě svým usnesením č.j.F 46358/2007//B 318/B 1238 – 1705 ze dne 24. září 2007 rozhodl o zápisu fúze sloučením společnosti Dalkia Česká republika, a.s. se sídlem Ostrava, 28. října 3123/152, PSČ 709 74, IČ: 45 19 34 10, společnost zapsaná v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 318 a společnosti Dalkia Ostrava, a.s. se sídlem Ostrava-Moravská Ostrava, Pivovarská 84/1, PSČ 729 38, IČ 646 10 039, společnost zapsaná v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 1238 a to ke dni 31.12.2007. Na společnost Dalkia Česká republika, a.s. přechází ke dni zápisu změny do obchodního rejstříku obchodní jmění společnosti Dalkia Ostrava, a.s. včetně práv a povinností z pracovněprávních vztahů a společnost Dalkia Ostrava, a.s. sloučením zaniká výmazem z obchodního rejstříku ke dni 31.12.2007. Rozhodným dnem pro fúzi je den 1.1.2007.
Krajský soud v Ostravě svým usnesením č.j.F 46358/2007//B 318/B 1238 – 1705 ze dne 24. září 2007 rozhodl o zápisu fúze sloučením společnosti Dalkia Česká republika, a.s. se sídlem Ostrava, 28. října 3123/152, PSČ 709 74, IČ: 45 19 34 10, společnost zapsaná v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 318 a společnosti Dalkia Ostrava, a.s. se sídlem Ostrava-Moravská Ostrava, Pivovarská 84/1, PSČ 729 38, IČ 646 10 039, společnost zapsaná v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 1238 a to ke dni 31.12.2007. Na společnost Dalkia Česká republika, a.s. přechází ke dni zápisu změny do obchodního rejstříku obchodní jmění společnosti Dalkia Ostrava, a.s. včetně práv a povinností z pracovněprávních vztahů a společnost Dalkia Ostrava, a.s. sloučením zaniká výmazem z obchodního rejstříku ke dni 31.12.2007. Rozhodným dnem pro fúzi je den 1.1.2007.

RM-SYSTÉM, česká burza cenných papírů a.s.