RM-SYSTÉM»Události»Vyřazení podílových listů AKRO OPF z oficiálního regulovaného trhu

Vyřazení podílových listů AKRO OPF z oficiálního regulovaného trhu

11.09.2007 00:00
Emitent Akro investiční společnost, a.s. požádal RM-SYSTÉM, a.s. o vyřazení podílových listů AKRO OPF GLOBAL, ISIN: CZ0008471117 a AKRO OPF PROG.SPOL, ISIN: CZ0008471091 z oficiálního regulovaného trhu bez zbytečného odkladu.Žádost o vyřazení výše zmíněných podílových listů z obchodování byla RM-S doručena osobně dne 7.9.2007.Vzhledem k tomu, že emitent splnil veškeré zákonem stanovené podmínky, tak RM-SYSTÉM, a.s. žádosti emitenta vyhověl a k datu 13.9.2007 vyřadil výše zmíněné podílové listy z obchodování na oficiálním regulovaném trhu. Poslední obchodní den, kdy se budou výše zmíněné podílové listy obchodovat na oficiálním regulovaném trhu je 12.7.2007.V souladu s Pravidly Volného trhu RM-SYSTÉM, a.s. část 4.10 čl. 5 odst. 2 pokračuje automaticky obchodování s těmito podílovými listy na volném trhu RM-SYSTÉM, a.s.V technologicky nejbližšímu možnému datu, tj. k 17.9.2007 dojde k zahájení obchodování na volném trhu RM-SYSTÉM, a.s.
Emitent Akro investiční společnost, a.s. požádal RM-SYSTÉM, a.s. o vyřazení podílových listů AKRO OPF GLOBAL, ISIN: CZ0008471117 a AKRO OPF PROG.SPOL, ISIN: CZ0008471091 z oficiálního regulovaného trhu bez zbytečného odkladu.Žádost o vyřazení výše zmíněných podílových listů z obchodování byla RM-S doručena osobně dne 7.9.2007.Vzhledem k tomu, že emitent splnil veškeré zákonem stanovené podmínky, tak RM-SYSTÉM, a.s. žádosti emitenta vyhověl a k datu 13.9.2007 vyřadil výše zmíněné podílové listy z obchodování na oficiálním regulovaném trhu. Poslední obchodní den, kdy se budou výše zmíněné podílové listy obchodovat na oficiálním regulovaném trhu je 12.7.2007.V souladu s Pravidly Volného trhu RM-SYSTÉM, a.s. část 4.10 čl. 5 odst. 2 pokračuje automaticky obchodování s těmito podílovými listy na volném trhu RM-SYSTÉM, a.s.V technologicky nejbližšímu možnému datu, tj. k 17.9.2007 dojde k zahájení obchodování na volném trhu RM-SYSTÉM, a.s.

RM-SYSTÉM, česká burza cenných papírů a.s.