RM-SYSTÉM»Události»Změny ve vedení společnosti

Změny ve vedení společnosti

27.07.2007 00:00
Rozhodnutím představenstva společnosti LE CYGNE SPORTIF GROUPE a.s. došlo s platností od 20.7.2007 ke změnám v personálním obsazení ve vedení této společnosti. Generálním ředitelem se stal Dipl.Kfm.Alexandr Seidl, hlavní akcionář společnosti a dosavadní ředitel úseku obchodu a strategických obchodních operací. Funkci ředitele obchodního úseku si ponechává. Stávající generální ředitelka společnosti ing.Libuše Vojáčková se od stejného dne stala ředitelkou ekonomického úseku. Stávající ředitel ekonomického úseku ing.Vlastimil Šimek zůstává v ekonomickém úseku a o jeho přesném pracovním zařazení bude rozhodnuto v průběhu měsíce srpna. Tyto změny byly vyvolány potřebou hlavního akcionáře společnosti se více přímo angažovat v jejím řízení. Jejich smyslem tak je posílit rozhodovací procesy ve společnosti a zjednodušit její řízení.
Rozhodnutím představenstva společnosti LE CYGNE SPORTIF GROUPE a.s. došlo s platností od 20.7.2007 ke změnám v personálním obsazení ve vedení této společnosti. Generálním ředitelem se stal Dipl.Kfm.Alexandr Seidl, hlavní akcionář společnosti a dosavadní ředitel úseku obchodu a strategických obchodních operací. Funkci ředitele obchodního úseku si ponechává. Stávající generální ředitelka společnosti ing.Libuše Vojáčková se od stejného dne stala ředitelkou ekonomického úseku. Stávající ředitel ekonomického úseku ing.Vlastimil Šimek zůstává v ekonomickém úseku a o jeho přesném pracovním zařazení bude rozhodnuto v průběhu měsíce srpna. Tyto změny byly vyvolány potřebou hlavního akcionáře společnosti se více přímo angažovat v jejím řízení. Jejich smyslem tak je posílit rozhodovací procesy ve společnosti a zjednodušit její řízení.

RM-SYSTÉM, česká burza cenných papírů a.s.

Další zprávy