RM-SYSTÉM»Události»Třinecké železárny investují do výzkumu

Třinecké železárny investují do výzkumu

27.06.2007 00:00
Společnost Třinecké železárny se rozhodla investovat do výzkumu. V těchto dnech se stala třinecká společnost novým vlastníkem 99procentního podílu ve firmě VÍTKOVICE - Výzkum a vývoj. Akvizici již schválili dosavadní společníci ostravské společnosti, čímž se definitivně stala dceřinou firmou třinecké skupiny. Koupi společnosti VÍTKOVICE – Výzkum a vývoj nemusel potvrdit antimonopolní úřad.

„Důvodem koupě společnosti je posílení výzkumných kapacit naší skupiny. Věříme, že se naše investice do primárního a aplikovaného výzkumu zúročí v hodnotě našich produktů,“ říká předseda dozorčí rady Třineckých železáren Tomáš Chrenek.

Společnost VÍTKOVICE - Výzkum a vývoj, v současné době zabezpečuje výzkumnou a vývojovou činnost v oboru hutnictví železa, ocelářství, sekundární metalurgie, slévárenství, kování a válcování oceli. Provádí komplexní výzkum nových kovových materiálů a zkoušení materiálových vlastností ocelí a slitin v akreditovaných laboratořích. Realizuje výzkum a servisní činnost v oblasti chemických analytických metod, provádí autorizovaná měření emisí a imisí a dodává formou na klíč zařízení pro měření emisí a imisí. Provádí také speciální technologická měření ke snížení energetické náročnosti a ekologické zátěže výrobních procesů a výzkum a vývoj nových technologií pro oblast zpracování odpadů. Firma má 80 zaměstnanců a její roční tržby dosahují 90 milionů korun.

Z internetových stránek emitenta
Společnost Třinecké železárny se rozhodla investovat do výzkumu. V těchto dnech se stala třinecká společnost novým vlastníkem 99procentního podílu ve firmě VÍTKOVICE - Výzkum a vývoj. Akvizici již schválili dosavadní společníci ostravské společnosti, čímž se definitivně stala dceřinou firmou třinecké skupiny. Koupi společnosti VÍTKOVICE – Výzkum a vývoj nemusel potvrdit antimonopolní úřad.

„Důvodem koupě společnosti je posílení výzkumných kapacit naší skupiny. Věříme, že se naše investice do primárního a aplikovaného výzkumu zúročí v hodnotě našich produktů,“ říká předseda dozorčí rady Třineckých železáren Tomáš Chrenek.

Společnost VÍTKOVICE - Výzkum a vývoj, v současné době zabezpečuje výzkumnou a vývojovou činnost v oboru hutnictví železa, ocelářství, sekundární metalurgie, slévárenství, kování a válcování oceli. Provádí komplexní výzkum nových kovových materiálů a zkoušení materiálových vlastností ocelí a slitin v akreditovaných laboratořích. Realizuje výzkum a servisní činnost v oblasti chemických analytických metod, provádí autorizovaná měření emisí a imisí a dodává formou na klíč zařízení pro měření emisí a imisí. Provádí také speciální technologická měření ke snížení energetické náročnosti a ekologické zátěže výrobních procesů a výzkum a vývoj nových technologií pro oblast zpracování odpadů. Firma má 80 zaměstnanců a její roční tržby dosahují 90 milionů korun.

Z internetových stránek emitenta

RM-SYSTÉM, česká burza cenných papírů a.s.