RM-SYSTÉM»Události»Valná hromada udělala tečku za nejúspěšnějším rokem v historii

Valná hromada udělala tečku za nejúspěšnějším rokem v historii

27.06.2007 00:00
Řádná valná hromada společnosti Třinecké železárny udělala tečku za loňským rokem, který byl nejúspěšnější v historii. Třinecká hutní firma loni vytvořila zisk po zdanění 2,684 miliardy korun, který podle rozhodnutí akcionářů půjde 134,2 milionu korun do rezervního fondu, 2,027 miliardy korun na dividendy a zbývajících 522,5 milionu korun směřuje do nerozděleného zisku minulých let, jenž bude použit na investice do obnovy výrobních zařízení, zavádění moderních technologií a ekologických projektů ke zlepšení životního prostředí firmy.

Pro ocelářskou společnost byl loňský rok opět velmi úspěšný, když podesáté za sebou hospodařila se ziskem. Přetrvávající poptávka po ocelářských produktech dovolila plně zúročit výrobní potenciál třinecké společnosti a v řadě výrobních i ekonomických parametrů dosáhnout rekordních výsledků, které překonávají i úspěchy z předchozích let.„Objem naší produkce surového železa, oceli i válcovaného zboží překročil maximální hodnoty za posledních 15 let. Dosažený výsledek zvýrazňuje ještě fakt, že v současnosti vyrábíme podstatně sofistikovanější produkty než dříve. Rozvoj poptávky po našich produktech zaznamenáváme ve strojírenském a zejména v automobilovém průmyslu. Stabilita a rostoucí trendy této poptávky mají však svou druhou stranu. Zákazníci z těchto oborů kladou stále vyšší důraz na jakost a komfort služeb,“ řekl na hromadě akcionářům předseda dozorčí rady Tomáš Chrenek s tím, že také přidaná hodnota třineckých produktů neustále roste. „O
Řádná valná hromada společnosti Třinecké železárny udělala tečku za loňským rokem, který byl nejúspěšnější v historii. Třinecká hutní firma loni vytvořila zisk po zdanění 2,684 miliardy korun, který podle rozhodnutí akcionářů půjde 134,2 milionu korun do rezervního fondu, 2,027 miliardy korun na dividendy a zbývajících 522,5 milionu korun směřuje do nerozděleného zisku minulých let, jenž bude použit na investice do obnovy výrobních zařízení, zavádění moderních technologií a ekologických projektů ke zlepšení životního prostředí firmy.

Pro ocelářskou společnost byl loňský rok opět velmi úspěšný, když podesáté za sebou hospodařila se ziskem. Přetrvávající poptávka po ocelářských produktech dovolila plně zúročit výrobní potenciál třinecké společnosti a v řadě výrobních i ekonomických parametrů dosáhnout rekordních výsledků, které překonávají i úspěchy z předchozích let.„Objem naší produkce surového železa, oceli i válcovaného zboží překročil maximální hodnoty za posledních 15 let. Dosažený výsledek zvýrazňuje ještě fakt, že v současnosti vyrábíme podstatně sofistikovanější produkty než dříve. Rozvoj poptávky po našich produktech zaznamenáváme ve strojírenském a zejména v automobilovém průmyslu. Stabilita a rostoucí trendy této poptávky mají však svou druhou stranu. Zákazníci z těchto oborů kladou stále vyšší důraz na jakost a komfort služeb,“ řekl na hromadě akcionářům předseda dozorčí rady Tomáš Chrenek s tím, že také přidaná hodnota třineckých produktů neustále roste. „Oproti předchozímu velmi úspěšnému roku vzrostla produktivita z přidané hodnoty na zaměstnance o celých patnáct procent,“ doplnil Tomáš Chrenek.

Loňské hospodářské výsledky jsou ještě příznivější než ve velice úspěšných letech 2004 a 2005. Zisk po zdanění loni dosáhl 2,684 miliardy korun, když o rok dříve činil 2,068 miliardy korun (nárůst o 29,8 procenta). Loňský provozní hospodářský výsledek, který dosáhl rekordní výše v historii podniku, byl 2,995 miliardy korun, což je meziroční nárůst o 552 milionů korun (22,6 procenta). Tržby za prodej výrobků a služeb se meziročně zvýšily o 849 milionů korun na loňských 31,675 miliardy korun (2,8 procenta). Přidaná hodnota loni dosáhla 6,231 miliardy korun proti 5,543 miliardy korun v roce předchozím (12,5 procenta).

Ve výrobě surového železa se loni vysokopecařům podařilo, a to poprvé od roku 1990, překročit hranici dvou milionů tun o 33 tun, což je meziroční nárůst o 219 tisíc tun. Podnik také překonal patnáctileté výrobní maximum v produkci surové oceli a vyprodukoval 2,516 kilotun, takže to je meziroční nárůst o 268 tisíc tun. Rovněž celková výroba a prodej válcovaného zboží včetně kontislitků překročila patnáctileté maximum a dosáhla 2,366 kilotun. Proti roku 2005 je to zvýšení o 161 tisíc tun. Výroba oceli na zaměstnance se meziročně zvedla o 58 tun na loňských 465 tun.

Investiční politika celé skupiny Třinecké železárny – Moravia Steel se v posledních letech stále více zaměřuje na obnovu výrobních zařízení a zavádění moderních technologií. V roce 2006 Třinecké železárny proinvestovaly 1,225 miliardy korun. „Tyto projekty nám zvýší přidanou hodnotu našich výrobků a eliminují dopad produkce na životní prostředí,“ uvedl předseda dozorčí rady. Třinecké železárny od roku 1997 vydaly na investice přes 11 miliard korun, přičemž velká část z těchto finančních prostředků směřovala do ekologických projektů.

Celková výroba surové oceli v České republice loni činila 6,9 milionu tun a oproti roku 2005 se zvýšila o téměř 11 procent. Společnost Třinecké železárny se podílely na této výrobě z 36,7 procent. Loňský průměrný výdělek v třinecké hutní firmě, která s 5400 lidmi patří mezi největší zaměstnavatele na severní Moravě, dosáhla 24.858 korun, což výrazně převyšuje současný celorepublikový i regionální průměr.

Z internetových stránek emitenta

RM-SYSTÉM, česká burza cenných papírů a.s.