RM-SYSTÉM»Události»Řádná valná hromada společnosti se bude konat 1. 6. 2007

Řádná valná hromada společnosti se bude konat 1. 6. 2007

02.05.2007 00:00
Představenstvo České námořní plavby a.s. předkládá řádné valné hromadě ke schválení návrh na změnu stanov, která spočívá v rozšíření předmětu podnikání společnosti v článku stanov č. 6 o následující činnosti charakterizované Živnostenským zákonem č. 455/1991 Sb.
g)ubytovací služby
h)hostinská činnost
i)realitní činnost
j) směnárenská činnost
k)správa a údržba nemovitostí
Představenstvo České námořní plavby a.s. předkládá řádné valné hromadě ke schválení návrh na změnu stanov, která spočívá v rozšíření předmětu podnikání společnosti v článku stanov č. 6 o následující činnosti charakterizované Živnostenským zákonem č. 455/1991 Sb.
g)ubytovací služby
h)hostinská činnost
i)realitní činnost
j) směnárenská činnost
k)správa a údržba nemovitostí

Přiložený dokument ke stažení


RM-SYSTÉM, česká burza cenných papírů a.s.

Další zprávy