RM-SYSTÉM»Události»Informace o jednání řádné valné hromady společnosti, konané 30.4.2007

Informace o jednání řádné valné hromady společnosti, konané 30.4.2007

30.04.2007 00:00
Valná hromada Hypoteční banky dnes (30.4.2007) schválila řádnou účetní závěrku společnosti za rok 2006 a rozhodla o rozdělení čistého zisku za rok 2006, který činí 668 mil. Kč (dle EU IFRS) a meziročně je vyšší o 37 %. Do nerozděleného zisku bude převedeno 635 mil. Kč a do rezervního fondu bude přiděleno 33 mil. Kč. Dividendy ani tantiémy za rok 2006 nebudou vyplaceny.

Valná hromada dále vzala na vědomí Zprávu o kontrolní činnosti dozorčí rady a Zprávu představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2006. Rovněž schválila drobnou aktualizaci Stanov v souvislosti se stěhováním sídla do nového ústředí Skupiny ČSOB v Praze – Radlicích (viz příloha) a nedávnou změnou Zákoníku práce.
Valná hromada Hypoteční banky dnes (30.4.2007) schválila řádnou účetní závěrku společnosti za rok 2006 a rozhodla o rozdělení čistého zisku za rok 2006, který činí 668 mil. Kč (dle EU IFRS) a meziročně je vyšší o 37 %. Do nerozděleného zisku bude převedeno 635 mil. Kč a do rezervního fondu bude přiděleno 33 mil. Kč. Dividendy ani tantiémy za rok 2006 nebudou vyplaceny.

Valná hromada dále vzala na vědomí Zprávu o kontrolní činnosti dozorčí rady a Zprávu představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2006. Rovněž schválila drobnou aktualizaci Stanov v souvislosti se stěhováním sídla do nového ústředí Skupiny ČSOB v Praze – Radlicích (viz příloha) a nedávnou změnou Zákoníku práce.

Přiložený dokument ke stažení


RM-SYSTÉM, česká burza cenných papírů a.s.

Další zprávy