RM-SYSTÉM»Události»Návrh na změnu podoby kmenových akcií

Návrh na změnu podoby kmenových akcií

03.04.2007 00:00
Představenstvo Rybářství Třeboň Hld. a.s. oznamuje akcionářům společnosti, že valné hromadě akcionářů svolané na 23.4.2007 bude předložen ke schválení záměr přeměny všech 375 115 kusů kmenových akcií na majitele ze zaknihované na listinnou podobu. Schválení změny podoby akcií na listinnou (schválením změny stanov) bude znamenat, že akcie přestanou být vedeny v zaknihované podobě v SCP a jejich majitelé obdrží akcie v listinné podobě.
Představenstvo Rybářství Třeboň Hld. a.s. oznamuje akcionářům společnosti, že valné hromadě akcionářů svolané na 23.4.2007 bude předložen ke schválení záměr přeměny všech 375 115 kusů kmenových akcií na majitele ze zaknihované na listinnou podobu. Schválení změny podoby akcií na listinnou (schválením změny stanov) bude znamenat, že akcie přestanou být vedeny v zaknihované podobě v SCP a jejich majitelé obdrží akcie v listinné podobě.

RM-SYSTÉM, česká burza cenných papírů a.s.