RM-SYSTÉM»Události»Rozhodnutí o záměru přeměny společnosti fúzí sloučením

Rozhodnutí o záměru přeměny společnosti fúzí sloučením

28.03.2007 00:00
Představenstva společnosti Dalkia Česká republika, a.s. se sídlem Ostrava, 28. října 3123/152, PSČ 709 74, IČ: 45 19 34 10, společnost zapsaná v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 318 a společnosti Dalkia Ostrava, a.s. se sídlem Ostrava-Moravská Ostrava, Pivovarská 84/1, PSČ 729 38, IČ 646 10 039, společnost zapsaná v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 1238 na svých jednáních dne 27.3.2007 rozhodla o záměru přeměny společnosti fúzí sloučením dle § 69a zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění, přičemž nástupnickou společností je Dalkia Česká republika, a.s. a společností zanikající je Dalkia Ostrava, a.s.. Jako rozhodný den této fúze (§ 220a odst.3 bod g zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění) byl stanoven 1. leden 2007.

Haló noviny, 28.3.2007
Představenstva společnosti Dalkia Česká republika, a.s. se sídlem Ostrava, 28. října 3123/152, PSČ 709 74, IČ: 45 19 34 10, společnost zapsaná v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 318 a společnosti Dalkia Ostrava, a.s. se sídlem Ostrava-Moravská Ostrava, Pivovarská 84/1, PSČ 729 38, IČ 646 10 039, společnost zapsaná v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 1238 na svých jednáních dne 27.3.2007 rozhodla o záměru přeměny společnosti fúzí sloučením dle § 69a zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění, přičemž nástupnickou společností je Dalkia Česká republika, a.s. a společností zanikající je Dalkia Ostrava, a.s.. Jako rozhodný den této fúze (§ 220a odst.3 bod g zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění) byl stanoven 1. leden 2007.

Haló noviny, 28.3.2007

RM-SYSTÉM, česká burza cenných papírů a.s.