RM-SYSTÉM»Události»Záměr zakoupení více než 90% akcií společnosti VINIUM, a.s.

Záměr zakoupení více než 90% akcií společnosti VINIUM, a.s.

09.03.2007 00:00
České vinařské závody a.s. IČ:60193182, emitent kótovaných cenných papírů ISIN:0005081752, se sídlem Praha 4, Nusle, Bělehradská čp. 7/13, PSČ 140 16, zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Mě soudem v Praze v odd. B, vl. 2357 oznamuje záměr koupit více než 90 % akcií firmy VINIUM a.s. , IČ: 46900195 se sídlem Velké Pavlovice, Hlavní 666, okres Břeclav, PSČ 691 06, na základě předchozího zveřejnění možnosti prodeje této firmy. Tato vnitřní informace je současně předána ČNB, RM-SYSTÉM a.s. , zveřejněna v HN, a umístěna na webových stránkách emitenta na adrese : www.cvz.cz v sekci dokumenty.
České vinařské závody a.s. IČ:60193182, emitent kótovaných cenných papírů ISIN:0005081752, se sídlem Praha 4, Nusle, Bělehradská čp. 7/13, PSČ 140 16, zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Mě soudem v Praze v odd. B, vl. 2357 oznamuje záměr koupit více než 90 % akcií firmy VINIUM a.s. , IČ: 46900195 se sídlem Velké Pavlovice, Hlavní 666, okres Břeclav, PSČ 691 06, na základě předchozího zveřejnění možnosti prodeje této firmy. Tato vnitřní informace je současně předána ČNB, RM-SYSTÉM a.s. , zveřejněna v HN, a umístěna na webových stránkách emitenta na adrese : www.cvz.cz v sekci dokumenty.

RM-SYSTÉM, česká burza cenných papírů a.s.

Další zprávy