RM-SYSTÉM»Události»Mimořádná valná hromada ČEZ - prodej teplárny Náchod

Mimořádná valná hromada ČEZ - prodej teplárny Náchod

23.01.2003 00:00
Představenstvo akciové společnosti ČEZ svolalo na 24. února 2003 mimořádnou valnou hromadu. Text oznámení o konání mimořádné valné hromady vyšel dnes (22. 1. 2003) v Hospodářských novinách. Na pořadu jejího jednání je především schválení návrhu smlouvy o prodeji části podniku – Teplárny Náchod (TNA). Dalším bodem je pak odvolání a volba členů dozorčí rady společnosti s výjimkou členů volených zaměstnanci podniku.

Ve výběrového řízení ČEZ na prodej teplárny Náchod a na základě doporučení poradce byla, jako nejvýhodnější, vybrána nabídka firmy Harpen ČR, s.r.o. s cenou 172 mil. Kč.

Návrh smlouvy o prodeji části podniku TNA, včetně zprávy znalce o přezkoumání návrhu smlouvy, byl uložen dne 21. ledna 2003 do sbírky listin, která je součástí obchodního rejstříku a do dnešního dne je též k nahlédnutí všem akcionářům v sídle ČEZ.

K rozhodnutí o prodeji vede ČEZ několik důvodů. Postupné otevírání nejen domácího ale i celoevropského trhu s elektřinou znamená pro ČEZ nutnost změny orientace ze společnosti převážně výrobní na společnost obchodně-výrobní. Tento proces je úzce spojen s koncentrací aktivit společnosti na oblast „core - hlavní business“ – tím je výroba elektřiny a poskytování služeb s tím spojených - a optimalizací portfolia zdrojů, se kterým bude možno obstát v silné konkurenci ve středoevropském regionu.

Dalším důvodem je nezbytnost trvalého zvyšování produktivity práce, což znamená soustředit se na rozhodující elektrárenské zdroje a mezi ně
Představenstvo akciové společnosti ČEZ svolalo na 24. února 2003 mimořádnou valnou hromadu. Text oznámení o konání mimořádné valné hromady vyšel dnes (22. 1. 2003) v Hospodářských novinách. Na pořadu jejího jednání je především schválení návrhu smlouvy o prodeji části podniku – Teplárny Náchod (TNA). Dalším bodem je pak odvolání a volba členů dozorčí rady společnosti s výjimkou členů volených zaměstnanci podniku.

Ve výběrového řízení ČEZ na prodej teplárny Náchod a na základě doporučení poradce byla, jako nejvýhodnější, vybrána nabídka firmy Harpen ČR, s.r.o. s cenou 172 mil. Kč.

Návrh smlouvy o prodeji části podniku TNA, včetně zprávy znalce o přezkoumání návrhu smlouvy, byl uložen dne 21. ledna 2003 do sbírky listin, která je součástí obchodního rejstříku a do dnešního dne je též k nahlédnutí všem akcionářům v sídle ČEZ.

K rozhodnutí o prodeji vede ČEZ několik důvodů. Postupné otevírání nejen domácího ale i celoevropského trhu s elektřinou znamená pro ČEZ nutnost změny orientace ze společnosti převážně výrobní na společnost obchodně-výrobní. Tento proces je úzce spojen s koncentrací aktivit společnosti na oblast „core - hlavní business“ – tím je výroba elektřiny a poskytování služeb s tím spojených - a optimalizací portfolia zdrojů, se kterým bude možno obstát v silné konkurenci ve středoevropském regionu.

Dalším důvodem je nezbytnost trvalého zvyšování produktivity práce, což znamená soustředit se na rozhodující elektrárenské zdroje a mezi ně Teplárna Náchod i další teplárna ČEZ - Teplárna Dvůr Králové - nepatří. Dodávka elektřiny z každé z těchto tepláren je dána převážně vynucenou výrobou v rámci dodávek tepla, a činí méně než 0,1% celkových dodávek elektřiny z akciové společnosti ČEZ. Prodej plně zapadá i do strategického plánu ČEZ.

Z výše uvedených důvodů ČEZ v loňském roce uskutečnil výběrové řízení na prodej tepláren Náchod (TNA) a Dvůr Králové (TDK), a to jako části podniku ve smyslu § 67a a § 476 a následujících obchodního zákoníku. Výběrové řízení bylo zajišťováno prostřednictvím poradce - agentury C.S. commerce service, a. s., vybrané na základě výzvy více zájemcům podle zákona o zadávání veřejných zakázek.

K účasti ve výběrovém řízení na prodej tepláren bylo vyzváno celkem 14 subjektů, z toho 12 podnikatelských subjektů a dvě města, ve kterých teplárny působí (Náchod a Dvůr Králové). Znalecký posudek obou tepláren zpracovala společnost HZ Praha, spol. s r. o. Celkem bylo předloženo 7 nabídek, z toho na nákup TNA to byli čtyři nabízející, na nákup TDK obdržel zprostředkovatel prodeje 3 nabídky. Hodnotícím kritériem pro stanovení pořadí nabídek byla nabídková cena.

V případě Teplárny Dvůr Králové bylo z důvodu nízké nabídnuté ceny rozhodnuto o zrušení probíhajícího výběrového řízení a současně vedení ČEZ rozhodlo o jeho opakování.

Zdroj:
Ladislav Kříž, tiskový mluvčí ČEZ, a. s.

RM-SYSTÉM, česká burza cenných papírů a.s.

Další zprávy