RM-SYSTÉM»Události»Představenstvo odsouhlasilo záměr přijmout podřízený dluh 6 mld. Kč

Představenstvo odsouhlasilo záměr přijmout podřízený dluh 6 mld. Kč

13.12.2006 00:00
Představenstvo Komerční banky, a.s. odsouhlasilo záměr přijmout podřízený dluh ve výši 6 mld. korun (6 000 000 000 CZK). Protistranou transakce bude Société Générale S.A., která je mateřskou společností Komerční banky, a.s.

Přijetí podřízeného dluhu podléhá souhlasu ČNB jako regulatorního orgánu s ohledem na uznatelnost podřízeného dluhu pro účely kapitálové přiměřenosti. Přijetím podřízeného dluhu dojde k posílení kapitálu banky za účelem udržení dlouhodobého růstového potenciálu a současně k optimalizaci jeho struktury.
Představenstvo Komerční banky, a.s. odsouhlasilo záměr přijmout podřízený dluh ve výši 6 mld. korun (6 000 000 000 CZK). Protistranou transakce bude Société Générale S.A., která je mateřskou společností Komerční banky, a.s.

Přijetí podřízeného dluhu podléhá souhlasu ČNB jako regulatorního orgánu s ohledem na uznatelnost podřízeného dluhu pro účely kapitálové přiměřenosti. Přijetím podřízeného dluhu dojde k posílení kapitálu banky za účelem udržení dlouhodobého růstového potenciálu a současně k optimalizaci jeho struktury.

RM-SYSTÉM, česká burza cenných papírů a.s.

Další zprávy