RM-SYSTÉM»Události»Rozhodnutí soudu o zápisu změny základního kapitálu společnosti

Rozhodnutí soudu o zápisu změny základního kapitálu společnosti

22.11.2006 00:00
V rámci informačních povinností emitenta cenných papírů sdělujeme, že Městský soud v Praze rozhodl usnesením ze dne 13. listopadu 2006 zapsat do obchodního rejstříku požadovanou změnu základního kapitálu takto: Akcie: 187 310 ks kmenové akcie na majitele v zaknihované podobě ve jmenovité hodnotě 950,- Kč. Základní kapitál: 177 944 500,- Kč.

Den zápisu změny: dnem nabytí právní moci rozhodnutí. (předpoklad 6.12.2006) Česká námořní plavba a.s. / Winkler
V rámci informačních povinností emitenta cenných papírů sdělujeme, že Městský soud v Praze rozhodl usnesením ze dne 13. listopadu 2006 zapsat do obchodního rejstříku požadovanou změnu základního kapitálu takto: Akcie: 187 310 ks kmenové akcie na majitele v zaknihované podobě ve jmenovité hodnotě 950,- Kč. Základní kapitál: 177 944 500,- Kč.

Den zápisu změny: dnem nabytí právní moci rozhodnutí. (předpoklad 6.12.2006) Česká námořní plavba a.s. / Winkler

RM-SYSTÉM, česká burza cenných papírů a.s.

Další zprávy