RM-SYSTÉM»Události»SVOLÁNÍ MIMOŘÁDNÉ VALNÉ HROMADY SPOLEČNOSTI ČESKÝ TELECOM

SVOLÁNÍ MIMOŘÁDNÉ VALNÉ HROMADY SPOLEČNOSTI ČESKÝ TELECOM

27.11.2002 00:00
Představenstvo projednalo na svém řádném listopadovém zasedání konaném dne 27. 11. 2002 žádost majoritního akcionáře společnosti, Fondu národního majetku ČR, ze dne 26. 11. 2002 o svolání mimořádné valné hromady.

Představenstvo rozhodlo o jejím svolání na den 20. prosince 2002 do Velkého sálu Kulturního a společenského centra Žofín. Na programu jednání valné hromady, který v souladu s obchodním zákoníkem navrhuje akcionář oprávněný ke svolání valné hromady, je zpráva představenstva o dopadech povodní ze srpna 2002 na hospodaření ČESKÉHO TELECOMU, dále zpráva o probíhající privatizaci 51,1% akcií společnosti v držení FNM ČR a provedení změn v personálním složení představenstva a dozorčí rady.

Kontakt pro další informace:
VLADAN CRHA
Press Spokesman
tel: (+420 2) 7146 3359
fax: (+420 2) 7146 9896
e-mail: press.dept@ct.cz

Představenstvo projednalo na svém řádném listopadovém zasedání konaném dne 27. 11. 2002 žádost majoritního akcionáře společnosti, Fondu národního majetku ČR, ze dne 26. 11. 2002 o svolání mimořádné valné hromady.

Představenstvo rozhodlo o jejím svolání na den 20. prosince 2002 do Velkého sálu Kulturního a společenského centra Žofín. Na programu jednání valné hromady, který v souladu s obchodním zákoníkem navrhuje akcionář oprávněný ke svolání valné hromady, je zpráva představenstva o dopadech povodní ze srpna 2002 na hospodaření ČESKÉHO TELECOMU, dále zpráva o probíhající privatizaci 51,1% akcií společnosti v držení FNM ČR a provedení změn v personálním složení představenstva a dozorčí rady.

Kontakt pro další informace:
VLADAN CRHA
Press Spokesman
tel: (+420 2) 7146 3359
fax: (+420 2) 7146 9896
e-mail: press.dept@ct.cz


RM-SYSTÉM, česká burza cenných papírů a.s.

Další zprávy